Famiris myIriscare Klachten

Mobiliteitshulpmiddelen

In Brussel garanderen de Brusselse Regionale Verzekeringsinstellingen de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen.

De bepalingen inzake de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen zijn opgenomen in het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 december 2021 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen (BS 19.01.2022). Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2022 en vervangt het besluit van het Verenigd College van 19 december 2019.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Mobiliteitshulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest gekende maar er zijn ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

Een tegemoetkoming voor het mobiliteitshulpmiddel is voorzien als het is opgenomen op de lijst van mobiliteitshulpmiddelen. In deze lijst vindt u details over :

  • de publieksprijs
  • het eventuele supplement van de patiënt
  • de tegemoetkoming van de Brusselse Maatschappij voor Onderlinge Bijstand

Erkende verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen

Lijst van multidisciplinaire teams

Sommige rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft op verschillende niveau’s van zijn/haar omgeving.

Iriscare financiert 5 revalidatiecentra voor het opstellen van multidisciplinaire evaluaties. Deze centra zijn raadpleegbaar onafhankelijk uw woonplaats.

Voor centra in Wallonië te kennen, surf je naar www.aviq.be.
Voor centra in Vlaanderen te kennen, surf je naar de website www.zorg-en-gezondheid.be/rolstoeladviesteams.

Huur rolstoelen (ROB, RVT)

Patiënten die verblijven in een rustoord voor bejaarden (ROB) of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) kunnen een rolstoel huren via het verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden. Gebruik daartoe het document verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT.

Documenten voor professionelen

** Iriscare voorziet een overgangsperiode. De  documenten RIZIV betreft mobiliteitshulpmiddelen die in 2018 werden gebruikt, worden gebruikt tot eind 31 december 2019.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Elektronische lijst voor software

Deze lijsten zijn bestemd voor de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en orthopedisch technologen die de gegevens willen opnemen in hun tariferingsprogramma.

Op 1 januari 2021 plaatst Iriscare zijn eigen lijst online met mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen die van toepassing zijn voor personen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze lijsten kan u consulteren in onze Moviris-applicatie.

Informatie voor fabrikanten en mandatarissen van mobiliteitshulpmiddelen

Elke aanvrager – ongeacht of het om een producent of gemachtigde gaat – die een nieuw product op de lijst wil plaatsen voor een tegemoetkoming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet daarvoor vanaf 1 januari 2021 een specifieke aanvraag indienen bij Iriscare.

Vanaf 3 oktober 2022, kan dit via Moviris Connect, de nieuwe informaticatool van Iriscare.

Om toegang te krijgen tot deze tool, dient u emailadres als fabrikant of mandataris geregistreerd te zijn in de databank van Iriscare. Is dit niet het geval, dan dient u contact op te nemen met onze diensten via handicap@iriscare.brussels.

Indien u mandataris bent voor een fabrikant, moet u over een geldig mandaat beschikken waarvan het formaat wordt bepaald door Iriscare. Indien dit nog niet het geval is, gelieve ons het mandaatformulier correct ingevuld te bezorgen. Dit per mail via handicap@iriscare.brussels alsook via aangetekend schrijven op volgend adres:

Iriscare
Dienst Personen met een handicap – Mobiliteitshulpmiddelen
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel

Via Moviris Connect kan u zelf nieuwe aanvragen voor producten die in de catalogus van terugbetaalde producten kunnen worden opgenomen beheren.

U krijgt de mogelijkheid om Excelbestanden, die door uzelf moeten worden ingevuld, te genereren  om prijsaanpassingen en schrappingen van producten in de catalogus te laten doorvoeren. Deze lijsten moeten ons per e-mail worden doorgestuurd via handicap@iriscare.brussels.

Link naar Moviris Connect.

De bijgewerkte nieuwe onlinecatalogus wordt ten hoogste eenmaal per maand gepubliceerd op de website van Iriscare.

Bekijk de informatiesessie van 3 oktober 2022.

Hieronder kan u een gedetailleerde handleiding terugvinden voor het gebruik van Moviris Connect.

Handleiding Moviris Connect

Contact

Heeft u vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer Iriscare via handicap@iriscare.brussels.