Famiris myIriscare Klachten

Mobiliteitshulpmiddelen

In Brussel garanderen de Brusselse  Verzekeringsinstellingen de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen.

De bepalingen inzake de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen zijn opgenomen in het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2023 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen. Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Mobiliteitshulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest gekende maar er zijn ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

Een tegemoetkoming voor het mobiliteitshulpmiddel is voorzien als het is opgenomen op de lijst van mobiliteitshulpmiddelen. In deze lijst vindt u details over :

  • de publieksprijs
  • het eventuele supplement van de patiënt
  • de tegemoetkoming van de Brusselse Maatschappij voor Onderlinge Bijstand

Vanaf 1 januari 2024, op voorwaarde dat uw handicap ( beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit) is opgetreden voor de leeftijd van 65 jaar, kan u Brusselse verzekeringsinstelling volgende tegemoetkomingen kunnen dekken:

  • het onderhoud en herstellingen van uw mobiliteitshulpmiddel.  ;
  • aandrijfhulpmiddelen;
  • tweede rolstoel;
  • tweede antidecubituskussen;
  • aanvullende niet-genomenclaturiseerde hulpmiddelen;
  • besturingssystemen met geïntegreerde omgevingsbediening op een       elektronische rolstoel.

Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting over de aanvullende mobiliteitshulpmiddelen, kan u de informatiesessie en de PPT van 14 december 2023 bekijken.

Lijst van multidisciplinaire teams

Sommige rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft op verschillende niveau’s van zijn/haar omgeving.

Iriscare financiert 5 revalidatiecentra voor het opstellen van multidisciplinaire evaluaties. Deze centra zijn raadpleegbaar onafhankelijk uw woonplaats.

Verhuur van rolstoelen aan patiënten in ROB, RVT

Patiënten die verblijven in een rustoord voor bejaarden (ROB) of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) kunnen een rolstoel huren via het verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden.

Documenten voor professionelen

Elektronische lijst voor software

Deze lijsten zijn bestemd voor de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en orthopedisch technologen die de gegevens willen opnemen in hun tariferingsprogramma.

Op 1 januari 2021 plaatst Iriscare zijn eigen lijst online met mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen die van toepassing zijn voor personen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze lijsten kan u consulteren in onze Moviris-applicatie.

Informatie voor fabrikanten en mandatarissen van mobiliteitshulpmiddelen

Elke aanvrager – ongeacht of het om een producent of gemachtigde gaat – die een nieuw product op de lijst wil plaatsen voor een tegemoetkoming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet daarvoor vanaf 1 januari 2021 een specifieke aanvraag indienen bij Iriscare.

Vanaf 3 oktober 2022, kan dit via Moviris Connect, de nieuwe informaticatool van Iriscare.

Om toegang te krijgen tot deze tool, dient u emailadres als fabrikant of mandataris geregistreerd te zijn in de databank van Iriscare. Is dit niet het geval, dan dient u contact op te nemen met onze diensten via handicap@iriscare.brussels.

Indien u mandataris bent voor een fabrikant, moet u over een geldig mandaat beschikken waarvan het formaat wordt bepaald door Iriscare. Indien dit nog niet het geval is, gelieve ons het mandaatformulier correct ingevuld te bezorgen. Dit per mail via handicap@iriscare.brussels 

Via Moviris Connect kan u zelf nieuwe aanvragen voor producten die in de catalogus van terugbetaalde producten kunnen worden opgenomen beheren.

U krijgt de mogelijkheid om Excelbestanden, die door uzelf moeten worden ingevuld, te genereren  om prijsaanpassingen en schrappingen van producten in de catalogus te laten doorvoeren. Deze lijsten moeten ons per e-mail worden doorgestuurd via handicap@iriscare.brussels.

De bijgewerkte nieuwe onlinecatalogus wordt ten hoogste eenmaal per maand gepubliceerd op de website van Iriscare.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over het gebruik van Moviris Connect kunt u de informatiesessie op 3 oktober 2022 bekijken of de Moviris Connect gebruikershandleiding raadplegen via de Moviris Connect handleiding link.

Contact

Als u vragen heeft over de inhoud van de overeenkomst of de nomenclatuur, neem dan contact op met Iriscare via handicap@iriscare.brussels.