Famiris myIriscare Klachten

Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap

Algemeen

Op 1 januari 2022 neemt Iriscare definitief de bevoegdheid op voor de evaluatie van verminderde zelfredzaamheid bij ouderen (+65) en de evaluatie van aandoeningen bij kinderen (-21) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze evaluaties gebeuren specifiek in het kader van de toekenning van een verhoogde kinderbijslag en de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Iriscare is bevoegd sinds de 6de Staatshervorming in 2014. Tijdens een overgangsperiode heeft de FOD Sociale Zekerheid de evaluaties uitgevoerd om de continuïteit in de uitbetaling van reeds toegekende toeslagen en tegemoetkomingen te waarborgen.

Opdracht

De concrete opdracht van het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap is om aan de hand van een evaluatie het bedrag van de toeslag of tegemoetkoming te bepalen. Daartoe onderzoekt het CEAH de begunstigde aan de hand van een vooraf bepaalde reeks parameters om de aard en de impact van de aandoening van een kind (-21) en/of de mate van verminderde zelfredzaamheid bij ouderen (65+) te bepalen. Na haar onderzoek deelt het evaluatiecentrum het resultaat van de evaluatie mee aan de betaalactoren zodat zij de toeslag of tegemoetkoming kunnen uitbetalen aan de begunstigde.

De regionalisering van de bevoegdheid en de lancering van een nieuw regionaal evaluatiecentrum in Brussel hebben geen impact op de begunstigde :

  • Evaluaties die reeds zijn uitgevoerd door de FOD blijven geldig, de evaluatie moet niet opnieuw gebeuren.
  • De parameters gebruikt voor de evaluatie van een aandoening of verminderde zelfredzaamheid veranderen niet.
  • De bedragen van een verhoogde kinderbijslag en de bedragen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden blijven hetzelfde.
  • De uitbetaler van de toeslag blijft zoals voorheen het vertrouwde kinderbijslagfonds; of in het geval van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de dienst THAB.

Overgangsperiode

  • In een eerste fase behandelt het CEAH uitsluitend aanvragen ingediend na 1 januari 2022. De FOD Sociale Zekerheid blijft tot en met juli 2022 verantwoordelijk voor evaluatiedossiers die voor 01/01/22 zijn opgestart én voor herzieningen aangevraagd voor diezelfde datum.
  • De tweede fase start op 1 juli 2022. Het CEAH beheert vanaf dan alle evaluatieaanvragen in het kader van de toekenning van een verhoogde kinderbijslag of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor ouderen met een verminderde zelfredzaamheid.
  • Tot en met het einde van 2022 staat de FOD wel nog in voor de ambtshalve herziening van een dossier, dat is een herziening die wordt opgestart n.a.v. het einde van de geldigheidstermijn van een eerdere evaluatie.

Extra informatie

Een gezin vraagt de verhoogde kinderbijslag voor een kind aan via het kinderbijslagfonds waar men bij is aangesloten. Het kinderbijslagfonds stuurt de aanvraag door naar het CEAH. Als voor de evaluatie een consultatie in het CEAH vereist is, zal het gezin tijdig een communicatie ontvangen met praktische informatie voor die afspraak. Na het onderzoek, deelt het CEAH zijn beslissing mee aan het kinderbijslagfonds zodat zij de correcte toeslag kunnen uitbetalen.

Raadpleeg hier meer info over de verhoogde kinderbijslag. Voor vragen over een individueel dossier contacteer je kinderbijslagfonds.

Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor ouderen met een verminderde zelfredzaamheid doet de begunstigde zijn of haar aanvraag bij de dienst Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden bij Iriscare. De dienst THAB stuurt de aanvraag door naar het CEAH. Als voor de evaluatie een consultatie in het CEAH vereist is, zal de begunstigde tijdig een communicatie ontvangen met praktische informatie voor die afspraak. Na het onderzoek, deelt het CEAH zijn beslissing mee aan de dienst THAB zodat zij de correcte toeslag kunnen uitbetalen aan de begunstigde.

Raadpleeg hier meer informatie over de tegemoetkoming hulp aan bejaarde.