Famiris myIriscare Klachten

Transparantie

Het gezamenlijk Decreet en Ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen heeft tot doel om de bestuurlijke transparantie te versterken.

Om tegemoet te komen aan de verplichtingen op dat vlak biedt de rubriek Transparantie van Iriscare de volgende informatie:

Organisatie

Ontdek de bevoegdheden, de organisatie en de werking van Iriscare.

Subsidies

Geef de rechthebbenden weer, het onderwerp en het bedrag van de subsidies dat Iriscare toekent.

Protocollen gegevensverwerking

Overheidsopdrachten

Raadpleeg de lijst met overheidsopdrachten afgesloten door Iriscare.

Studies

Raadpleeg de studies die een externe partner heeft uitgevoerd in opdracht van Iriscare.

Werken bij Iriscare

Raadpleeg de vacatures bij Iriscare en de aanwervingsvoorwaarden van de in te vullen betrekkingen.

Covid-19

Raadpleeg de informatie over Covid-19.