Famiris myIriscare

Transparantie

Het gezamenlijk Decreet en Ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen heeft tot doel om de bestuurlijke transparantie te versterken.

Om tegemoet te komen aan de verplichtingen op dat vlak biedt de rubriek Transparantie van Iriscare de volgende informatie:

Organisatie

Ontdek de bevoegdheden, de organisatie en de werking van Iriscare.

Subsidies

Geef de rechthebbenden weer, het onderwerp en het bedrag van de subsidies dat Iriscare toekent.

Overheidsopdrachten

Krijg toegang tot de lijst met overheidsopdrachten afgesloten door Iriscare.

Studies

In 2020 werd geen studie verricht door een externe partner voor rekening van Iriscare.

Werken bij Iriscare

Krijg toegang tot de informatie over de werkaanbiedingen van Iriscare en de aanwervingsvoorwaarden van de in te vullen betrekkingen.

Covid-19

Krijg toegang tot de informatie over Covid-19.