Famiris myIriscare Klachten

Onze vacatures en aanwervingsbesluiten

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vacatures bij Iriscare:

Contractuele vacatures

Momenteel niets te melden.

Statutaire vacatures

Momenteel niets te melden.

Beslissingen inzake aanwerving, vervanging en interne bevordering van niveau A

Tabel – Beslissingen inzake aanwerving, vervanging en interne bevordering van niveau A

Externe overplaatsingen

Vacantverklaringen

Momenteel niets te melden.

Benoemingen

Momenteel niets te melden.

Mobiliteit

Vacantverklaringen

Momenteel niets te melden.

Benoemingen

Momenteel niets te melden.

Aanstellingen

Momenteel niets te melden.

Anderen

Momenteel niets te melden.

Jobstudenten

Momenteel niets te melden.

Stages

Aanvragen voor onbetaalde stages dienen naar het volgende adres worden gestuurd: jobs@iriscare.brussels.

Stage-aanvragen moeten duidelijk de gewenste stageperiode en de concrete inhoud van de stage vermelden. Gelieve ook een CV en een begeleidende brief toe te voegen.