Famiris myIriscare Klachten

Onze vacatures en aanwervingsbesluiten

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vacatures bij Iriscare:

Contractuele vacatures

Verantwoordelijke van de aankoopdienst en stockbeheer voor de dienst Facility (vacature FR)

1 vacante betrekking(en) FR
Solliciteren tot en met 17/02/2023

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : responsable-de-la-centrale-dachat-et-des-stocks-pour-le-service-facility.pdf

Verpleegkundige ou ergotherapeut binnen het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap

1 vacante betrekking(en) NL
Solliciteren tot en met 15/02/2023

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : verpleegkundige-of-ergotherapeut-binnen-het-centrum-voor-evaluatie-van-de-autonomie-en-de-handicap-5.pdf

Attaché - Financieel adviseur gezondheidszorg bij de dienst Strategische Ondersteuning

1 vacante betrekking(en) NL
Solliciteren tot en met 10/02/2023

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : attache-financieel-adviseur-gezondheidszorg-bij-de-dienst-strategische-ondersteuning.pdf

Assistent - Secretariaat bij de dienst Hulp- en Zorginstellingen

1 vacante betrekking(en) NL
Solliciteren tot en met 10/02/2023

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : assistent-secretariaat-bij-de-dienst-hulp-en-zorginstellingen.pdf

Attaché - Gegevensbeheer en statistieken

1 vacante betrekking(en) NL
Solliciteren tot en met 10/02/2023

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : attache-gegevensbeheer-en-statistieken.pdf

Statutaire vacatures

Momenteel niets te melden.

Beslissingen inzake aanwerving, vervanging en interne bevordering van niveau A

Tabel – Beslissingen inzake aanwerving, vervanging en interne bevordering van niveau A

Externe overplaatsingen

Vacantverklaringen

Projectbeheer, coördinatie en marketing bij de dienst Coördinatie en Strategie

1 vacante betrekking(en) NL
Solliciteren tot en met 31/01/2023

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van nietigheid, uiterlijk op 31 januari 2023 aangetekend verzonden worden, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Ze moet worden toegezonden aan mevrouw Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare, Belliardstraat 71/2, 1040 Brussel.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : projectbeheer-coordinatie-en-marketing-bij-de-dienst-coordinatie-en-strategie.pdf

Benoemingen

Momenteel niets te melden.

Mobiliteit

Vacantverklaringen

Momenteel niets te melden.

Benoemingen

Momenteel niets te melden.

Aanstellingen

Momenteel niets te melden.

Anderen

Momenteel niets te melden.

Jobstudenten

Momenteel niets te melden.

Stages

Aanvragen voor onbetaalde stages dienen naar het volgende adres worden gestuurd: jobs@iriscare.brussels.

Stage-aanvragen moeten duidelijk de gewenste stageperiode en de concrete inhoud van de stage vermelden. Gelieve ook een CV en een begeleidende brief toe te voegen.