Famiris

Onze vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vacatures bij Iriscare:

Contractuele vacatures

Niveau B - Assistant - Infirmier Département Politique des établissements de soins - Cellule médicale et paramédicale

1 vacante betrekking(en) FR
Solliciteren tot en met 17/01/2021

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : niveau-b-assistant-infirmier-departement-politique-des-etablissements-de-soins-cellule-medicale-et-paramedicale.pdf

Niveau B - Assistant - Assistant évaluation multidisciplinaire - Département Politique des familles et des personnes - Service d'évaluation multidisciplinaire

1 vacante betrekking(en) FR
Solliciteren tot en met 17/01/2021

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure : niveau-b-assistant-assistant-evaluation-multidisciplinaire-departement-politique-des-familles-et-des-personnes-service-devaluation-multidisciplinaire-2.pdf

Statutaire vacatures

Momenteel niets te melden.

Externe overplaatsingen

Benoemingen

Momenteel niets te melden.

Vacantverklaringen

Momenteel niets te melden.

Mobiliteit

Benoemingen

Momenteel niets te melden.

Vacantverklaringen

Momenteel niets te melden.

Jobstudenten

Momenteel niets te melden.

Aanstellingen

Momenteel niets te melden.

Geco-contracten

Momenteel niets te melden.

Stages

Aanvragen voor onbetaalde stages dienen naar het volgende adres worden gestuurd: vorming-formation.hrm@iriscare.brussels.

Stage-aanvragen moeten duidelijk de gewenste stageperiode en de concrete inhoud van de stage vermelden. Gelieve ook een CV en een begeleidende brief toe te voegen.