Famiris myIriscare Klachten

Toegankelijkheids-verklaring

Iriscare Brussel wil het gebruik van het internet promoten door het toegankelijker te maken voor o.a. mensen met een beperking. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie;
  • onze collega’s hebben interne opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden en communicatiestrategieën gevolgd.

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Wij zijn conform aan WCAG 2.1 niveau AA. Een klein gedeelte van onze website is niet volledig conform deze regels. Het betreft hier formulieren en documenten die we ter beschikking stellen van professionals in de zorgsector in Brussel.  Documenten die wij als instelling ter beschikking stellen van de burger zijn wél conform.

Feedback

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via connect@iriscare.brussels of via onze contactpagina.

Beperkingen en alternatieven

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Indien je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je.

Indien je extra informatie over deze documenten wil, dan kan je een mail sturen aan connect@iriscare.brussels.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd via een externe audit door Anysurfer. Lees de Anysurfer statuspagina.

Formele onderschrijving van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door Iriscare, dienst communicatie op 28 januari 2020 (laatste update 14/02/2020). Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je ons contacteren via connect@iriscare.brussels. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 5 werkdagen.