Famiris myIriscare Klachten

Wie is Iriscare?

Iriscare, sociale bescherming voor alle Brusselaars

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

Onze missie en onze visie

MISSIE

Uw partner

Iriscare, uw partner in Brussel voor welzijn en sociale bescherming.
Iriscare ondersteunt u gedurende uw hele leven.

Voor wie?

U bent een burger of professional, ontdek wat dat voor u betekent.

VISIE

Ons engagement?

Elke Brusselaar bijstaan en zijn rechten garanderen, in samenwerking met onze partners.

Hoe?

Met een toegankelijke, kwalitatief hoogstaande en professionele service.

Onze bevoegdheden

Erkenning en financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, maar ook financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

De financiering van initiatieven voor bijstand aan personen en in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van diensten voor thuishulp, kinderbijslag, instellingen voor personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, maar ook de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Het beheer en de financiering van de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen.

Het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris.

De toekenning van vergunningen voor bicommunautaire Brusselse kinderopvangcentra.

De toekenning en uitbetaling van de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

De medische en paramedische cel van Iriscare. Deze cel ondersteunt gezondheidsprofessionals, in het bijzonder in rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap (inclusief tijdelijk zorgpersoneel).

Het Centrum voor de Evaluatie van de Autonomie en de Handicap in Brussel. Dit centrum bepaalt de mate van invaliditeit of verlies van autonomie van een persoon (kind of volwassene) aan de hand van verschillende criteria. Ook onderzoekt het centrum de sociale, medische of psychologische implicaties, om zo het bedrag van de toeslag dat de betrokkene kan ontvangen te bepalen.

Onze waarden

KLANT-GERICHTHEID

Een luisterend oor, beschikbaarheid en steun. Drie woorden die centraal staan bij al onze acties. Zo komen we tegemoet aan de verwachtingen en behoeften van de Brusselse burgers en professionals. Op elke vraag geven wij een passend antwoord.

LOYALITEIT

De visie, behoeften en prioriteiten van Iriscare staan centraal bij ons werk. Wij vertegenwoordigen onze organisatie en haar beleid, ongeacht onze persoonlijke opvattingen. Samen werken we voor Iriscare en haar missies.

KWALITEIT

Door onze kennis te delen en onze medewerkers op te leiden, zorgen wij voor een uitstekende dienstverlening.

INTEGRITEIT

We handelen eerlijk, onpartijdig en rechtvaardig tegenover onze collega’s, leidinggevenden en de Brusselaars.

Jaarverslag

Wil je meer weten over Iriscare en de projecten van haar verschillende afdelingen en diensten? Ontdek ons jaarverslag.
Een gelegenheid bij uitstek om aan de hand van toegankelijke artikels te ontdekken hoe we onze missie ter harte nemen.

Administratieve vereenvoudiging

Voor Iriscare, een openbare instelling, is het belangrijk om zowel voor haar partners als voor de sociaal verzekerde administratieve procedures zoveel mogelijk te vereenvoudigen en te beperken.
Concreet gaat het erom de administratieve stappen te beperken, administratieve procedures snel, goedkoop en gemakkelijk te laten verlopen en de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van de administratie te verbeteren door de gebruikers van de diensten centraal te stellen

Meer lezen.

Onze beheersovereenkomst

Wil je alles weten over de strategische doelstellingen en de verbintenissen van Iriscare?

Ontdek onze eerste beheersovereenkomst.