Famiris myIriscare Klachten

Huisstijl

Logo Iriscare

 Voor de website

Voor bedrukking

Auteursrechten

De beschikbare logo’s en bestanden zijn aan het auteursrecht verbonden. Hun aanpassing is ten strengste verboden.

Hun gebruik mag in geen geval gepaard gaan met vermeldingen die aanleiding zouden kunnen geven tot een verwarring tussen de gewestelijke instellingen en de gebruiker of die verkeerdelijk zouden doen vermoeden dat de gewestelijke instellingen eender welk evenement of initiatief zouden ondersteunen of mede organiseren.

Contact

Heeft u een vraag over onze huisstijl? Contacteer de directie Communicatie via info@iriscare.brussels.