Famiris myIriscare Klachten

Onze structuur

Iriscare is een instelling van openbaar nut die paritair beheerd wordt.

Ze wordt beheerd door drie organen: het algemeen beheerscomité (ABC), de beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen (BGBP) en de beheerraad voor het Gezin (BG).

Naast een voorzitter en een ondervoorzitter bestaan deze organen uit vaste en plaatsvervangende leden die optreden als vertegenwoordigers van:

 • de representatieve werkgevers- en zelfstandigenorganisaties;
 • de representatieve werknemersorganisaties;
 • de verzekeringsinstellingen (enkel het ABC en de BGBP);
 • de verstrekkers (enkel het ABC en de BGBP);
 • de gezinsorganisaties (enkel het ABC en de BG);
 • de kinderbijslagfondsen (enkel het ABC en de BG).

Het algemeen beheerscomité bestaat ook uit vertegenwoordigers van het Verenigd College bij de vastlegging van de opdrachtenbegroting en de consolidering van de rekeningen.

Daarnaast staat Iriscare onder toezicht van een college van vijf commissarissen van het Verenigd College.

Voor de tak gezondheid en bijstand aan personen werden ook een Multidisciplinair College en technische commissies opgericht die adviezen uitbrengen aan de BGBP. Het College heeft ook een beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden.

De drie beheersorganen van Iriscare voldoen aan de opgelegde quota’s inzake taal en het evenwicht tussen mannen en vrouwen .

 • algemeen beheerscomité
  • beheerraad voor het Gezin
  • beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen
 • auditcomité
 • leiding Iriscare
  • dienst Interne Audit
  • interne preventieadviseur
  • verantwoordelijke informatieveiligheid
  • juridische dienst
  • dienst Coördinatie en Strategie
  • hr-dienst
   • sociale dienst
  • dienst Budget, financiering en monitoring
  • communicatiedienst
  • departement Beleid Hulp- en Zorginstellingen
   • dienst Hulp- en Zorginstellingen
   • dienst Strategische Ondersteuning
   • dienst Begeleiding, Controle en Kwaliteit
  • departement Beleid Gezinnen en Personen
   • dienst Beleid en Beheer Gezinsbijslag
   • dienst Personen met een Handicap
   • dienst Sociale Inspectie
  • departement Operaties
   • kinderbijslagfonds Famiris
   • dienst Ondersteuning
   • dienst THAB
   • Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap
  • departement Algemene Diensten (ook diensten voor Vivalis)
   • dienst Facility
   • ICT-dienst
   • dienst Geschillen en Bemiddeling
   • vertaaldienst