Famiris

Onze structuur

De ION Iriscare is een paritaire beheerde instelling met een Algemeen Beheerscomité en 2 Beheerraden: Gezondheid en Bijstand aan personen enerzijds, Gezinsbijslagen anderzijds. Het comité en de raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van het Brussels parlement, vakbondsorganisaties, werkgeversorganisaties, middenstandsorganisaties,  verzekeringsinstellingen (mutualiteiten), zorgverleners, gezinsorganisaties en kinderbijslagfondsen.

Daarnaast is er nog een College van Commissarissen en verschillende technische comités.

De beheersorganen van Iriscare zijn samengesteld met respect voor de Brusselse evenwichten zoals het taalevenwicht en het evenwicht vrouwen-mannen.

U vindt hier een overzicht van de vergoedingen van de leden van de verschillende beheerscomités van Iriscare in 2018 .

 • Algemeen Beheerscomité
  • Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan personen
   • Opvang van afhankelijkheid
   • Geestelijke gezondheidszorg
   • Preventie en eerstelijnszorg
   • Personen met een handicap
  • Beheerraad voor Gezinsbijslag