Famiris myIriscare Klachten

Onze structuur

Iriscare is een instelling openbaar nut. Iriscare is een paritaire beheerde instelling met een Algemeen Beheerscomité en 2 Beheerraden: Gezondheid en Bijstand aan personen enerzijds, Gezinsbijslagen anderzijds. Het Beheerscomité en de Beheerraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van het Brussels parlement, vakbondsorganisaties, werkgeversorganisaties, middenstandsorganisaties, verzekeringsinstellingen (mutualiteiten), zorgverleners, gezinsorganisaties en kinderbijslagfondsen.

Daarnaast is er nog een College van Commissarissen en verschillende technische comités.

De beheersorganen van Iriscare zijn samengesteld met respect voor de Brusselse evenwichten zoals het taalevenwicht en het evenwicht vrouwen-mannen.

 • algemeen beheerscomité
  • beheerraad voor Gezinsbijslag
  • beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen
 • auditcomité
 • leiding Iriscare
  • dienst Interne Audit
  • interne preventieadviseur
  • verantwoordelijke informatieveiligheid
  • juridische dienst
  • dienst Coördinatie en Strategie
  • hr-dienst
   • sociale dienst
  • dienst Budget, financiering en monitoring
  • communicatiedienst
  • departement Beleid Hulp- en Zorginstellingen
   • dienst Hulp- en Zorginstellingen
   • dienst Strategische Ondersteuning
   • begeleiding, controle en kwaliteit dienst
  • departement Beleid Gezinnen en Personen
   • dienst Beleid en Beheer Gezinsbijslag
   • dienst Personen met een Handicap
   • dienst Sociale Inspectie
   • Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap
  • departement Operaties
   • kinderbijslagfonds Famiris
   • dienst Ondersteuning
   • dienst THAB
  • departement Algemene Diensten (ook diensten voor DVC)
   • dienst Facility
   • ICT-dienst
   • dienst Geschillen en Bemiddeling
   • vertaaldienst