Famiris myIriscare Klachten

Transparantie van mandaten en vergoedingen

De ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen van 14 december 2017 verplicht de betrokken instellingen om hiervan een jaarverslag te publiceren.

Raadpleeg het jaarverslag 2022 in verband met de vergoedingen van de leden van de beheersorganen van Iriscare.