Famiris myIriscare

Richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde residentiële en niet-residentiële diensten

Opgelet! Ondanks de overgang naar federaal niveau blijven onze omzendbrieven nog steeds van toepassing voor al onze instellingen.

Als u vragen heeft over de vaccinatie, kan u terecht op de pagina “meer info“.

In het onderdeel “Professionals” kan u de volgende omzendbrieven terug vinden:

Vaccinatie

Derde dosis

 • Omzendbrief in verband met de vaccinatie van personeel tegen COVID-19 – 3de dosis (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en assistentiewoningen), beschikbaar op de website coronavirus.brussels – (18/11/2021)
  • Instructies & praktische informatie voor de organisatie van de herhaalvaccinatie voor zorgverleners in collectiviteiten & ziekenhuizen, beschikbaar op de website coronavirus.brussels – (18/11/2021)
 • De omzendbrief betreffende de COVID-19 vaccinatie (3de dosis) voor de bewoners (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en serviceresidenties) is nu beschikbaar op www.coronavirus.brussels – (18/10/2021)
  • De brief ter attentie van de directies van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen over de herhalingsdosis is nu beschikbaar op www.coronavirus.brussels – (18/10/2021)

Eerste en tweede dosis

Vaccinnet en templates

Toolbox

Snelle Ag-testen

GGC erkende en gesubsidieerde verblijfscentra

PCR tests

Gebruik van de webapp Corona – Test Prescription & Consultation

Preventie – Reactie

Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

 • De omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot bezoeken en activiteiten en de uitvoering van een vaccinatiecampagne – (07/06/21)
 • Informatie aan de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingshuizen over de verplichting om tegen midden september 2021 preventieve PCR-tests bij het personeel te organiseren, BEHALVE als een rust- en verzorgingstehuis een COVID-19-vaccinatiegraad heeft van meer dan 90% bij de bewoners EN meer dan 70% bij het personeel. (13/08/21)
 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de preventie van/reactie op een COVID-19 epidemie, naar aanleiding van de realisatie van de vaccinatiecampagne  – (07/06/21)
 • Omzendbrief – instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot het hitteplan en rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie waaronder de mogelijkheid van COVID-19-gevallen in de instellingen – (05/07/2021)
 • Omzendbrief – Instructies voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de verplichte controle van het Covid Safe Ticket (CST) van bezoekers – (12/10/2021)

Thuishulpdiensten

 • de omzendbrief houdende instructies inzake de preventie/reactie op COVID-19 voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde thuishulpdiensten – (22/10/20)

Revalidatiecentra, dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap, centra voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen

 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap, de centra voor dagverzorging en de dagcentra voor ouderen met betrekking tot de preventie van/reactie op COVID-19 – (30/06/21)
  • Bijlage 1 bij de omzendbrief van 30 juni 2021 COVID-19 – (30/06/21)
  • Bijlage 2 bij de omzendbrief van 30 juni 2021 COVID-19 – (30/06/21)
  • De materiaalvoorraad – Excelbestand – (18/09/20)
  • Limesurvey – Gebruikershandleiding(18/09/20)
  • De omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra met betrekking tot de hygiënemaatregelen – (21/10/20)

GGC erkende residentiële verblijfplaatsen

 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opvang van personen thuis, in de door de GGC erkende residentiële verblijfplaatsen – (15/06/20)

Materiaal

 • Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde instellingen om het beschermingsmateriaal correct te gebruiken – (27/05/20)

Steun en versoepeling maatregelen

 • Omzendbrief over de steunmaatregelen aan de ROB-RVT – Voorwaarden voor aanvullende financiële tussenkomst van IRISCARE in het kader van de COVID-19-pandemie – (NEW – 13/10/21)
 • Omzendbrief over de steunmaatregelen aan de Brusselse non-profit ondernemingen Voorwaarden van de tussenkomst van IRISCARE ter compensatie (deel forfait) van het verlies aan gefactureerde dagen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 – (26/03/21)
 • de omzendbrief – Covid-subsidies – verlening van de subsidieperiode (sector personen met een handicap) – (24/11/20)
 • Aanvraagformulier Covid-subsidie – (24/11/20)
 • Overzichtstabel – bewijsstukken (COVID-19) – (24/11/20)

Residentiële en niet-residentiële

 • de omzendbrief betreffende de verlenging van de code (I)-periode (afwezigheid wegens overmacht) door COVID-19 voor de bewoners van dag- en verblijfscentra – (02/10/2020)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opvang van personen thuis, in de door de GGC erkende niet-residentiële verblijfplaatsen – (10/03/21)

Amublante en thuishulp

 • de omzendbrief over de verlenging van de financiële steunmaatregelen voor de thuishulpsector (diensten voor thuishulp) door subsidiëring van de wegens COVID-19 niet-gepresteerde uren van de urenquota – (03/11/20)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC en gesubsidieerde diensten die thuiszorgen uitvoeren – (15/05/20)

Mobiliteitshulpmiddelen

 • de omzendbrief betreffende de maatregelen voor de hervatting van de KAPPA-controles en de huisbezoeken voor de mobiliteitshulpmiddelen – (25/09/20)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde personen met een beperking diensten – (23/04/20)

Voor meer informatie raadpleegt u het:

Opvolging van het aantal (mogelijke) COVID-19 gevallen in chronische zorginstellingen

Om de epidemie in België te kunnen opvolgen, moet elke instelling dagelijks individueel de Sciensano-vragenlijst invullen. De registratie moet elke dag om uiterlijk 14.00 uur gebeuren.

Zo kunnen we een overzicht krijgen van het aantal (mogelijke) COVID-19-gevallen in rusthuizen in Brussel en België en kunnen we de situatie beter opvolgen.