Famiris myIriscare

Heeft u vragen over de praktische organisatie van de vaccinatie in de vaccinatiecentra ? Ga naar : www.coronavirus.brussels

Voor alle medische of wetenschappelijke vragen over de vaccinatie kunt u de website www.info-coronavirus.be raadplegen of bellen naar het nummer 0800.14.689.

Sluiten

Richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde residentiële en niet-residentiële diensten

Opgelet! Ondanks de overgang naar federaal niveau blijven onze omzendbrieven nog steeds van toepassing voor al onze instellingen.

Als u vragen heeft over de vaccinatie, kan u terecht op de pagina “meer info“.

In het onderdeel “Professionals” kan u de volgende omzendbrieven terug vinden:

Vaccinatie

Omzendbrieven en procedures

Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en assistentiewoningen

Revalidatiecentra, dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap, centra voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen

 • De omzendbrief houdende instructies voor de erkende en gesubsidieerde centra en diensten voor volwassen personen met een handicap, revalidatiecentra voor volwassenen, centra voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen met betrekking tot COVID-19-vaccinatie Pfizer-BioNTech (Versie 2) – (02/02/21)
 • Omzendbrief – Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen (ROB), rust- en verzorgingstehuizen (RVT), serviceresidenties, revalidatiecentra, dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap en centra voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen – financieringsvoorwaarden voor de vaccinatie – (25/03/21)

Vaccinnet en templates

Toolbox

Snelle Ag-testen

GGC erkende en gesubsidieerde verblijfscentra

Gebruik van de nieuwe webapp Corona – Test Prescription & Consultation

Preventie – Reactie

Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Thuishulpdiensten

 • de omzendbrief houdende instructies inzake de preventie/reactie op COVID-19 voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde thuishulpdiensten – (22/10/20)

Revalidatiecentra, dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap, centra voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen

 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap, de centra voor dagverzorging en de dagcentra voor ouderen met betrekking tot de preventie van/reactie op COVID-19 – (NEW – 23/04/21)
  • Instructies voor de groepsactiviteiten in de sector van personen met een handicap – (NEW – 23/04/21)
  • Brief – Samenvatting van de instructies in verband met de preventie van/reactie op de COVID-19-epidemie – (NEW – 23/04/21)
  • De materiaalvoorraad – Excelbestand – (18/09/20)
  • Limesurvey – Gebruikershandleiding(18/09/20)
  • De omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra met betrekking tot de hygiënemaatregelen – (21/10/20)

GGC erkende residentiële verblijfplaatsen

 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opvang van personen thuis, in de door de GGC erkende residentiële verblijfplaatsen – (15/06/20)

Materiaal

 • Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde instellingen om het beschermingsmateriaal correct te gebruiken – (27/05/20)

Steun en versoepeling maatregelen

 • Omzendbrief over de steunmaatregelen aan de Brusselse non-profit ondernemingen Voorwaarden van de tussenkomst van IRISCARE ter compensatie (deel forfait) van het verlies aan gefactureerde dagen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 – (26/03/21)
 • de omzendbrief – Covid-subsidies – verlening van de subsidieperiode (sector personen met een handicap) – (24/11/20)
 • Aanvraagformulier Covid-subsidie – (24/11/20)
 • Overzichtstabel – bewijsstukken (COVID-19) – (24/11/20)

Residentiële en niet-residentiële

 • de omzendbrief betreffende de verlenging van de code (I)-periode (afwezigheid wegens overmacht) door COVID-19 voor de bewoners van dag- en verblijfscentra – (02/10/2020)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opvang van personen thuis, in de door de GGC erkende niet-residentiële verblijfplaatsen – (10/03/21)

Amublante en thuishulp

 • de omzendbrief over de verlenging van de financiële steunmaatregelen voor de thuishulpsector (diensten voor thuishulp) door subsidiëring van de wegens COVID-19 niet-gepresteerde uren van de urenquota – (03/11/20)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC en gesubsidieerde diensten die thuiszorgen uitvoeren – (15/05/20)

Mobiliteitshulpmiddelen

 • de omzendbrief betreffende de maatregelen voor de hervatting van de KAPPA-controles en de huisbezoeken voor de mobiliteitshulpmiddelen – (25/09/20)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde personen met een beperking diensten – (23/04/20)

Tijdelijke werkloosheid

 • de omzendbrief met betrekking tot tijdelijke werkloosheid ingevolge covid-19 – (29/04/20)

Voor meer informatie raadpleegt u het:

Opvolging van het aantal (mogelijke) COVID-19 gevallen in chronische zorginstellingen

Om de epidemie in België te kunnen opvolgen, moet elke instelling dagelijks individueel de Sciensano-vragenlijst invullen. De registratie moet elke dag om uiterlijk 14.00 uur gebeuren.

Zo kunnen we een overzicht krijgen van het aantal (mogelijke) COVID-19-gevallen in rusthuizen in Brussel en België en kunnen we de situatie beter opvolgen.