Famiris

Richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde residentiële en niet-residentiële diensten

Opgelet! Ondanks de overgang naar federaal niveau blijven onze omzendbrieven nog steeds van toepassing voor al onze instellingen.

In het onderdeel “Professionals” kan u de volgende omzendbrieven terug vinden:

Hittegolven

 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot het hitte- en COVID-19-positiviteitsplan – (29/07/2020)

Exitstrategie

 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap met betrekking tot de preventie van/reactie op een eventuele tweede golf van COVID-19 (18/09/20)
  • Instructies voor de groepsactiviteiten in de sector van personen met een handicap (18/09/20)
  • De materiaalvoorraad – Excelbestand (18/09/20)
  • Limesurvey – Gebruikershandleiding (18/09/20)
  • De omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra met betrekking tot de hygiënemaatregelen (18/09/20)
 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de beperkingen voor bezoeken en activiteiten tijdens een eventuele COVID-19-golf –(26/08/20)
 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen met betrekking tot de preventie van/reactie op een eventuele tweede golf van COVID-19 –  (28/08/2020)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opvang van personen thuis, in de door de GGC erkende residentiële verblijfplaatsen – (15/06/20)
 • de omzendbrief houdende instructies voor de centra voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen – (15/06/20)
 • de omzendbrief houdende instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde residentiële PVT’s, IBW’s en revalidatiecentra in het kader van de afbouw van de lockdown – (22/06/2020)

Materiaal

 • Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde instellingen om het beschermingsmateriaal correct te gebruiken – (27/05/20)

Steun en versoepeling maatregelen

 • Omzendbrief over de versoepeling van de procedures door COVID-19 – (09/06/20)
 • Omzendbrief over de steunmaatregelen aan de Brusselse non-profit ondernemingen – (09/06/20)
 • Aanvraagformulier – Facultatieve subsidie 2020 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 – (09/06/20)
 • Overzichtstabel – Bewijsstukken (COVID-19) – (09/06/20)

Residentiële en niet-residentiële

 • de omzendbrief betreffende de verlenging van de code (I)-periode (afwezigheid wegens overmacht) door COVID-19 voor de bewoners van dag- en verblijfscentra (NEW – 02/10/2020)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC  erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap – (29/05/20)
 • de omzendbrief houdende heropeningsinstructies voor de niet-residentiële centra zoals de door de GGC erkende of gesubsidieerde diensten voor thuishulp, centra voor dagverzorging voor bejaarde personen, dagcentra voor personen met een handicap, revalidatiecentra, diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven – (29/05/20)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opvang van personen thuis, in de door de GGC erkende niet-residentiële verblijfplaatsen – (29/05/2020)

Amublante en thuishulp

 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC en gesubsidieerde diensten die thuiszorgen uitvoeren – (15/05/20)

Mobiliteitshulpmiddelen

 • de omzendbrief betreffende de maatregelen voor de hervatting van de KAPPA-controles en de huisbezoeken voor de mobiliteitshulpmiddelen (25/09/20)
 • de omzendbrief houdende richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde personen met een beperking diensten – (23/04/20)

Tijdelijke werkloosheid

 • de omzendbrief met betrekking tot tijdelijke werkloosheid ingevolge covid-19 – (29/04/20)

Voor meer informatie raadpleegt u het:

Opvolging van het aantal (mogelijke) COVID-19 gevallen in chronische zorginstellingen

Om de epidemie in België te kunnen opvolgen, moet elke instelling dagelijks individueel de Sciensano-vragenlijst invullen. De registratie moet elke dag om uiterlijk 14.00 uur gebeuren.

Zo kunnen we een overzicht krijgen van het aantal (mogelijke) COVID-19-gevallen in rusthuizen in Brussel en België en kunnen we de situatie beter opvolgen.