Famiris myIriscare Klachten

Verblijfscentra

Wat is het?

Verblijfscentra voor personen met een handicap bieden overdag, ’s avonds en ’s nachts opvang aan personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap.  Elk centrum is gespecialiseerd in de ondersteuning van een bepaalde handicap.

De bedoeling is om de autonomie en maatschappelijke integratie van personen met een handicap te bevorderen.

Voor wie?

De persoon die in een verblijfscentrum wil worden opgevangen, moet:

  • als een persoon met een handicap erkend zijn;
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De verblijfscentra vangen zowel volwassenen als kinderen met een handicap op.

Diensten en prijs

De verblijfscentra kunnen personen met een handicap ’s avonds en ’s nachts opvangen. Ze kunnen indien nodig ook tijdens de weekends en overdag opgevangen worden.
De verblijfscentra kunnen personen met een handicap opvangen gedurende maximaal 90 nachten per kalenderjaar, gespreid over een of verschillende periodes.

De verblijfscentra bieden:

  • huisvesting in een individuele of gemeenschappelijke kamer (maximaal drie bedden):
  • een gemeenschappelijke leefomgeving;
  • medische, psychologische en sociale begeleiding;
  • creatieve en ontspannende activiteiten;
  • opleiding over handelingen in het dagelijkse leven;
  • educatieve begeleiding.

Dankzij die ondersteuning kunnen personen met een handicap de nodige vaardigheden voor het dagelijkse leven houden of verwerven en bevorderen ze hun zelfstandigheid en integratie in de maatschappij.

Er wordt een financiële bijdrage aan de bewoners gevraagd.

Werking

Elk centrum beschikt over een raad van gebruikers, samengesteld uit gebruikers of hun vertegenwoordigers. Die raad geeft suggesties over de levenskwaliteit en de praktische organisatie van de opvang van personen met een handicap.

Single Digital Gateway

We kondigen u met trots aan dat u nu het Brusselse portaal IRISbox kunt gebruiken om al uw erkennings- en vergunningsaanvragen in te dienen. Die verandering maakt deel uit van onze inspanningen voor een efficiënter beheer en vereenvoudigde administratieve procedures, en voldoet aan de normen van Verordening 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort.

Om die nieuwe functie te gebruiken, logt u gewoon in op het portaal IRISbox, klikt u op Onderneming en selecteert u Mijn erkenningen. Op die pagina vindt u niet alleen de formulieren die u nodig heeft om uw aanvragen in te dienen, maar ook een overzicht van al uw dossiers voor een vereenvoudigde en efficiënte opvolging.

Als u al uw ondernemingsgegevens wilt bekijken, ga dan naar Beheer. Onder Ondernemingsinformatie vindt u Gegevens GGC, met een overzicht van alle gegevens en informatie waarover onze administratie beschikt.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: professionnels@iriscare.brussels. Meer informatie over het Irisbox-portaal en zijn functionaliteiten kunt u ook terugvinden in de gebruikershandleiding MyCocom.