Famiris myIriscare Klachten

Verblijfscentra

Wat is het?

Verblijfscentra voor personen met een handicap bieden overdag, ’s avonds en ’s nachts opvang aan personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap.  Elk centrum is gespecialiseerd in de ondersteuning van een bepaalde handicap.

De bedoeling is om de autonomie en maatschappelijke integratie van personen met een handicap te bevorderen.

Voor wie?

De persoon die in een verblijfscentrum wil worden opgevangen, moet:

  • als een persoon met een handicap erkend zijn;
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De verblijfscentra vangen zowel volwassenen als kinderen met een handicap op.

Diensten en prijs

De verblijfscentra kunnen personen met een handicap ’s avonds en ’s nachts opvangen. Ze kunnen indien nodig ook tijdens de weekends en overdag opgevangen worden.
De verblijfscentra kunnen personen met een handicap opvangen gedurende maximaal 90 nachten per kalenderjaar, gespreid over een of verschillende periodes.

De verblijfscentra bieden:

  • huisvesting in een individuele of gemeenschappelijke kamer (maximaal drie bedden):
  • een gemeenschappelijke leefomgeving;
  • medische, psychologische en sociale begeleiding;
  • creatieve en ontspannende activiteiten;
  • opleiding over handelingen in het dagelijkse leven;
  • educatieve begeleiding.

Dankzij die ondersteuning kunnen personen met een handicap de nodige vaardigheden voor het dagelijkse leven houden of verwerven en bevorderen ze hun zelfstandigheid en integratie in de maatschappij.

Er wordt een financiële bijdrage aan de bewoners gevraagd.

Werking

Elk centrum beschikt over een raad van gebruikers, samengesteld uit gebruikers of hun vertegenwoordigers. Die raad geeft suggesties over de levenskwaliteit en de praktische organisatie van de opvang van personen met een handicap.