Famiris myIriscare Klachten

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

Wat is het en voor wie?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een maandelijkse tegemoetkoming voor personen ouder dan 65 jaar met een verminderde zelfredzaamheid en beperkte financiële middelen.

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de handicap: hoe meer invloed de handicap op de zelfredzaamheid, hoe hoger het barema. Er zijn vijf categorieën gekoppeld aan vijf maximumbedragen. Het bedrag hangt ook af van het inkomen van de begunstigde en van de persoon met wie hij een gezin vormt.

Een aanvraag indienen

Sinds 1 januari 2021 is Brusselse openbare instelling Iriscare bevoegd voor de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden  voor ouderen die in Brussel wonen.

U kan uw aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan ouderen online indienen via myIriscare. In geval van problemen kan de administratieve dienst van je gemeente of het OCMW daarbij helpen. Een lijst van die diensten vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Meer info op myIriscare.