Famiris myIriscare Klachten

Centra voor nachtopvang van ouderen

Wat is het?

De centra voor nachtopvang bieden ’s nachts en gedeeltelijk ’s avonds opvang aan ouderen die toezicht, hulp of medische zorgen nodig hebben.

Wie kan ervan gebruik maken?

De nachtcentra bieden opvang aan ouderen vanaf 60 jaar met een verminderde autonomie.

Het gaat om ouderen die overdag thuis blijven maar van wie de naasten het toezicht en de zorg ’s nachts niet kunnen verzekeren. De nachtopvang zorgt ervoor dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en de mantelzorgers krijgen een adempauze.

Diensten en prijs

De centra voor nachtopvang zijn tenminste twaalf uur open, tussen 20 en 9 uur. Ze voorzien in een ontbijt en ze kunnen op verzoek eveneens een avondmaal aanbieden.

De ouderen worden geholpen bij activiteiten van het dagelijks leven die ze niet meer alleen kunnen uitvoeren: naar bed gaan, opstaan, zich aankleden, naar het toilet gaan, geneesmiddelen nemen, eten, enz.

Er wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de ouderen die er worden opgevangen.

Werking

Die centra zijn altijd in een rusthuis gevestigd waar verzorgend of paramedisch personeel aanwezig is.

Elk rusthuis beschikt over een participatieraad die over de algemene werking ervan adviseert. De ouderen in nachtopvang kunnen eveneens deelnemen aan de participatieve raad van het rusthuis waar dit centrum gevestigd is. Die raad bestaat uit ouderen of hun vertegenwoordigers en adviseert over de algemene werking van het centrum.