Famiris myIriscare Klachten

Ouderenmis(be)handeling

Voor wie en waarom?

De mis(be)handeling van ouderen betreft alle vormen van gedrag die (herhaaldelijk) schade kunnen toebrengen aan een oudere die (gedeeltelijk of geheel) afhankelijk is op maatschappelijk, lichamelijk, geestelijk of materieel vlak.
Daaronder valt ook de weigering of het kwaadwillig toedienen van zorg (bewust of onbewust). Mis(be)handeling kan zowel slaan op handelingen thuis of in een instelling. Het kan gebeuren door toedoen van het gezin, de omgeving of het verzorgend personeel. Vaak gaat het om een lang en sluipend proces in een vertrouwensrelatie tussen slachtoffer en dader.

Bij wie kan men een klacht indienen?

Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling ontvangt alle klachten in verband met ouderen in een thuissituatie, in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis, een assistentiewoning of een dagopvangcentrum.

Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling is bevoegd om tussen te komen, een verslag op te maken en u informatie en advies te bezorgen.

Klachten in verband met zorginstellingen kunnen worden gericht aan het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling of aan Iriscare. Na iedere klacht volgt een inspectie. Ook niet-anonieme klachten worden beantwoord.

Wie contacteren en hoe?

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 

Iriscare