Famiris myIriscare Klachten

Kortverblijven voor ouderen

Wat is het

Het kortverblijf is een tijdelijke huisvesting van ouderen in een rusthuis voor een maximale duur van drie maanden of 90 gecumuleerde dagen per kalenderjaar. Tijdens dat verblijf kunnen ze gebruik maken van de diensten voor de bewoners van de instelling naargelang hun behoeften.

Voor wie?

Het kortverblijf is gericht op personen ouder dan 60.

Diensten en prijs

Een dergelijk ‘kort’ verblijf kan een antwoord bieden op verschillende situaties:

  • de oudere heeft nood aan een revalidatieperiode na een ziekenhuisverblijf;
  • de partner-mantelzorger moet in het ziekenhuis worden opgenomen;
  • de familie is van plan om met vakantie te gaan.

In een individuele kamer of een gemeenschappelijke (met twee bedden) krijgen de ouderen er:

  • hulp bij de handelingen van het dagelijks leven;
  • lichte verpleegkundige en/of paramedische zorg;
  • collectieve gezins- en huishoudelijke diensten (restaurant, was, enz.);
  • animaties en diverse activiteiten.

De opname mag niet langer duren dan drie maanden of negentig gecumuleerde dagen per kalenderjaar.

Het is de bedoeling dat de oudere na het kort verblijf naar huis terugkeert. Een personeelslid van het rusthuis fungeert als verbindingspersoon in overleg met de oudere, zijn familieleden, zijn behandelende arts of de diensten voor bijstand en thuiszorg zodat de terugkeer naar huis in de beste omstandigheden verloopt.

Vind hieronder een kortverblijf voor ouderen in Brussel dat door Iriscare erkend is: