Famiris myIriscare

Lijsten en tarieven

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf januari 2021 verschijnt op de website van Iriscare de lijst met de mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen die in aanmerking komen voor terugbetaling in Brussel.

Tot dan blijft de productenlijst van Iriscare identiek aan die van het AVIQ. Iriscare zal elk product op de AVIQ-lijst ook terugbetalen onder dezelfde voorwaarden.

We vragen u dus gebruik te maken van de productenlijst van het AVIQ.

Op 1 januari 2021 zal Iriscare zijn eigen lijst online plaatsen met terugbetaalde producten voor personen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Producten die op 31 december 2020 voorkomen op de lijst van het AVIQ, komen automatisch in de productenlijst van Iriscare.

Elke aanvrager – ongeacht of het om een producent of gemachtigde gaat – die een nieuw product op de lijst wil plaatsen voor een tegemoetkoming in Brussel, zal daarvoor vanaf 1 januari 2021 een specifieke aanvraag moeten indienen bij Iriscare.

Op de website van Iriscare staat vermeld hoe u de aanvraag tot erkenning van producten concreet moet indienen.