Famiris

Non-profitakkoord

Na enkele maanden onderhandelen heeft de Brusselse regering officieel “het Protocolakkoord 2018-2019 van de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie” met de sociale partners ondertekend (link Protocol). Dankzij de uitwisseling konden drie categorieën maatregelen worden vastgesteld: verbetering van de koopkracht, kwalitatieve verbetering van bepaalde sectoren om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te versterken en te verbeteren, consolidatie van de vorige overeenkomst.

Er is een jaarlijkse budget van 5 miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van de verschillende maatregelen die in dit kader zijn genomen voor de sectoren die onder het toepassingsgebied van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen.

In 2018 heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie besloten dat het bedrag wordt verdeeld in de vorm van één enkele premie om de beschikbaarstelling van de kredieten in de begroting opgenomen te waarborgen. Deze premie werd overeenkomstig de voorwaarden van het Protocol toegekend aan alle werknemers die binnen het toepassingsgebied van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen.

In 2019 werden specifieke en structurele maatregelen uitgevoerd en een deel van het budget was voor de betaling van een premie voor werknemers in de non-profitsectoren van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie bestemd.

Deze begroting wordt verdeeld in de vorm van een bruto forfaitair bedrag van 280 euro per VTE en is bedoeld om de eindejaarpremie te verhogen.

Het gemiddelde bedrag per VTE, berekend op basis van 2018, werd in december 2019 aan de betrokken instellingen betaald.

Op 19 december 2019 werd een omzendbrief naar de instellingen opgestuurd.

Alle bewijsstukken, dat wil zeggen individuele prestatiefiches, een volledig ingevulde en getekende verklaring op eer en een ingevuld Excel-bestand moeten ten laatste op 30 juni 2020 naar Iriscare opgestuurd worden. Een voorbeeld en een gebruikershandleiding zijn beschikbaar op onze website om u te helpen het Excel-bestand in te vullen.

Voor meer info: professionelen@iriscare.brussels.