Famiris myIriscare Klachten

Non-profitakkoord

NPA 2018

De Brusselse regering heeft in 2018 “het Protocolakkoord 2018-2019 van de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie” met de sociale partners ondertekend. Dankzij de uitwisseling konden drie categorieën maatregelen worden vastgesteld: verbetering van de koopkracht, kwalitatieve verbetering van bepaalde sectoren om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te versterken en te verbeteren, consolidatie van de vorige overeenkomst. Er is een jaarlijkse budget uitgetrokken voor de financiering van de verschillende maatregelen die in dit kader zijn genomen voor de sectoren die onder het toepassingsgebied van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen.

NPA 2021

In 2021 hebben de Brusselse regering en de sociale partners een akkoord gemaakt over het nieuw Protocolakkoord 2021-2024. Dit nieuw akkoord heeft onder meer als doel om de aantrekkelijkheid van jobs in de betrokken sectors te versterken door de functieclassificaties in die sectors te harmoniseren en de salaris voorwaarden te herwaarderen via het IF-IC model.

Non-Profit premie

Eén van de maatregelen binnen deze akkoorden is de non-profit premie, die bedoeld is om de eindejaarpremie te versterken.

In 2022 hangt het bruto forfaitair bedrag af van het al dan niet overschakelen van de instelling op de IF-IC barema’s. Voor de sectors die de overstap wel maken (Rusthuizen/centra voor dagverzorging, revalidatiecentra, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen) geldt een bedrag van 330 EUR bruto. Voor wie de overstap niet maakt is het bedrag dan weer 1.500 EUR bruto.

Eind december 2022 werd een omzendbrief hieromtrent naar de instellingen gestuurd.

Alle bewijsstukken, dat wil zeggen individuele prestatiefiches, een volledig ingevulde en getekende verklaring op eer en een ingevuld Excel-bestand moeten ten laatste op 31 maart 2023 naar Iriscare opgestuurd worden. De gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website om u te helpen het Excel-bestand in te vullen.

Voor meer info: ANM_NPA@iriscare.brussels