Famiris myIriscare Klachten

Over de eCat

Wat is de eCat?

Iriscare organiseert een overheidsopdrachtencentrale via dewelke zorggelateerde instellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk, kwalitatief toereikend en zo voordelig mogelijk persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen rechtstreeks bij de leverancier. Deze overheidsopdrachtencentrale werkt via een online besteltoepassing, eCat Iriscare.

Op de eCat worden raamcontracten voor persoonlijk beschermingsmateriaal gepubliceerd. Deze raamcontracten zijn het resultaat van overheidsopdrachten die Iriscare heeft georganiseerd en onderhandeld.

Deelnemers aan de eCat kunnen direct en voor eigen rekening bestellingen plaatsen bij leveranciers van persoonlijk beschermingsmateriaal met wie door Iriscare een raamcontract is afgesloten. Iriscare komt niet tussen in de levering, opslag, betaling en/of facturatie van de producten die deelnemers aankopen via de eCat.

Voor meer details, raadpleeg de  algemene voorwaarden van de eCat.

Wie kan gebruik maken van de producten in de eCat?

De eCat of overheidsopdrachtencentrale beoogt bij te dragen aan de volksgezondheid in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Iedere gezondheidszorggerelateerde instelling die erkend/gesubsidieerd is door en/of behoort tot de GGC, het BHG, de FGC en de VGC kan zich aansluiten.

Concreet behoren tot de doelgroep:

 1. Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen die van Iriscare afhangen;
 2. Zorginstellingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (Iriscare, de Diensten van het Verenigd College (DVC)), de Franse  Gemeenschapscommissie (FGC), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de zorginstellingen en -diensten erkend door de Vlaamse Gemeenschap of de Franse Gemeenschap die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn:
  • Iriscare: de centra voor dagverzorging voor ouderen, de dagcentra voor ouderen, de residenties met assistentiewoningen, de instellingen voor personen met een handicap, begeleid wonen voor personen met een handicap, de diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL-diensten), de dagcentra voor personen met een handicap, de thuishulpdiensten, de thuisoppasdiensten, de revalidatiecentra, de multidisciplinaire palliatieve verzorgingsteams en de centra voor gezinsplanning;
  • DVC: de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s), de initiatieven voor beschut wonen (IBW’s), de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen ;
  • FGC: de instellingen voor personen met een handicap (kinderen en volwassenen), begeleid wonen voor personen met een handicap, de begeleidingsdiensten voor personen met een handicap, de dagcentra voor personen met een handicap, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de twee psychiatrische ziekenhuizen Parhélie en l’Equipe, het IBW Juan Luiz Vivez, de residenties met assistentiewoningen, de multidisciplinaire palliatieve verzorgingsteams, de wijkgezondheidscentra, de thuishulpdiensten, de centra voor gezinsplanning en de ziekenhuizen;
  • Vlaamse Gemeenschap: de woonzorgcentra, de serviceflats, de dagverzorgingscentra, de centra voor dagverblijf, de centra voor kortverblijf, de initiatieven voor beschut wonen, de revalidatiecentra en de ziekenhuizen;
  • Franse Gemeenschap: de revalidatiecentra en de ziekenhuizen.
 3. De actieve zorgverleners op het grondgebied van het Brussels Gewest, namelijk natuurlijke personen die beroepsmatig zorg verlenen op het grondgebied van het Brussels Gewesten daartoe gemachtigd zijn door de bevoegde overheid.
 4. Andere opvangstructuren dan onder punt 2 en erkend door de GGC (inclusief de OCMW’s), de FGC, de VGC en de structuren die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap of de Franse Gemeenschap die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder de daklozencentra;
 5. Administraties:
  • Gewestelijke en gemeentelijke administraties behorende tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG);
  • de administraties van de FGC en de VGC;
  • de besturen van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap die in het Brusselse Gewest zijn gevestigd.
 6. Alle diensten erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC in volgende sectoren en alle diensten die worden erkend/gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Franse Gemeenschap die gesitueerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • Sociale sector
  • Sociale economie
  • Culturele sector
  • Sport
 7. Evenementen erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC en evenementen die worden erkend/gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Franse Gemeenschap die plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wanneer kan een instelling toetreden tot de eCat?

De toetreding gebeurt in twee fases.

Bij de opstart van de eCat kan iedere bovengenoemde doelgroep toetreden , behalve:

 • Alle diensten erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC in volgende sectoren:
  • Sociale sector
  • Sociale economie
  • Culturele sector
  • Sport
 • Evenementen erkend/gesubsidieerd door het BHG, Iriscare, de DVC, de FGC en de VGC.

Deze doelgroepen mogen zich inschrijven vanaf 1 maart 2021 (update : 03/03/2021).

Hoe kan een instelling toetreden tot de eCat?

Ga naar het eCat toetredingsformulier.

FAQ

Nog geen antwoord gevonden op uw vraag? Raadpleeg de veelgestelde vragen over de eCat.

Contact en informatie