Famiris myIriscare Klachten

Toolbox

Campagne « Nederlands in mijn rusthuis? Ik doe mee! »

  • Video – « Nederlands in mijn rusthuis? Ik doe mee! » (FR NL)
  • Affiche – « Nederlands in mijn rusthuis? Ik doe mee! » (FR –  NL)
  • Flyers (inschrijvingen) – « Nederlands in mijn rusthuis? Ik doe mee! » (FRNL)
  • Flyers (herinschrijvingen) – « Nederlands in mijn rusthuis? Ik doe mee! » (FRNL)

Elektronische facturatie

Controles en inspecties

  • Hervatting van de inspecties: infosessie (technische commissies)
  • Webinar: Iriscare hervat de inspecties in de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen (26/01/23)
  • Derde vergadering van het hoofdverpleegkundigennetwerk – Webinar inspecties
  • Netwerk van coördinerend en raadgevend artsen – Webinar inspecties

Architectonische normen

Diversiteit