Famiris myIriscare Klachten

Brusselse verzekeringsinstellingen

De Brusselse regelgeving voorziet in twee soorten Brusselse verzekeringsinstellingen:

 • de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB);
 • de Brusselse hulpkas.

Wat zijn Brusselse R-MOB’s?

R-MOB’s worden omschreven in de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.
De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voorziet, voor ziekenfondsen die deel uitmaken van dezelfde landsbond, in de mogelijkheid om een maatschappij van onderlinge bijstand (MOB) op te richten om bepaalde diensten te groeperen, waaronder de terugbetaling van zorgverstrekkingen, de toekenning van hulp, informatie, begeleiding en bijstand.
De Brusselse R-MOB’s werden opgericht om rechten toe te kennen aan Brusselaars en om bij te dragen aan de kosten van zorgverstrekkingen die voortvloeien uit de bevoegdheden op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen die naar aanleiding van de zesde staatshervorming aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden overgedragen.

Aangezien ze onder de wet van 6 augustus 1990 vallen, hebben ze de opdracht hulp, informatie, begeleiding en bijstand te verlenen om het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van hun leden te bevorderen.

Op basis van het besluit van het Verenigd College van 10 december 2020 zijn de Brusselse R-MOB’s erkend als Brusselse verzekeringsinstellingen.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) treedt op als Brusselse hulpkas en wordt beschouwd als een Brusselse verzekeringsinstelling.

Wat zijn de Brusselse verzekeringsinstellingen?

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de christelijke Mutualiteiten (100)

InstellingenAdresMedische administratieFacturering
RH’s, RVT’s en CDV’s
(mutualiteit 134)
Rue du Douaire 40
6150 Anderlues
accord.mr@mc.be
071 54 84 61
tierspayant.mr@mc.be
071 54 85 81
RH’s, RVT’s en CDV’s
(mutualiteit 120)
Platte Lostraat 541
3010 Kessel-Lo
medischeadministratie.vlbb@cm.be
02 240 86 15
zorgverleners.vlbb@cm.be
02 240 86 23
PVT’s, IBW’sAnspachlaan 111-115,
1000 Brussel
accord.revalidation.smr@mc.be
02 501 55 44
srh@mc.be
02 501 55 44
RevalidatieovereenkomstenAnspachlaan 111-115,
1000 Brussel
accord.revalidation.smr@mc.be
02 501 55 44
tierspayant.revalidation.smr@mc.be
02 501 55 44
Multidisciplinaire teams voor palliatieve zorgenAnspachlaan 111-115,
1000 Brussel
accord.revalidation.smr@mc.be
02 501 55 44
tierspayant.revalidation.smr@mc.be
02 501 55 44
Mobiliteitshulpmiddelen
(mutualiteit 134)
Place du Vingt Août 38,
4000 Luik
accord.bandagiste@mc.be
04 221 73 94
tierspayant.bandagiste@mc.be
04 221 73 94
Mobiliteitshulpmiddelen
(mutualiteit 120)
Platte Lostraat 541
3010 Kessel-Lo
medischeadministratie.vlbb@cm.be
02 240 86 15
zorgverleners.vlbb@cm.be
02 240 86 23

Instellingen van Christelijke Mutualiteiten
Meer informatie: www.mc.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de landsbond van de neutrale ziekenfondsen (200)

Adres

Charleroise Steenweg 147, 1060 Brussel

Telefoon

 • 02 300 11 03 (facturatie)
 • 02 535 73 54 (medisch)

E-mail

 • bru200sds@unmn.be (facturatie en instellingen)
 • dl200_medical-medisch@union-neutre.be (medisch)

Meer informatie

www.neutrale-ziekenfondsen.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten (300)

Adres

Zuidstraat 111, 1000 Brussel

Telefoon

 • 02 506 99 49 (facturatie en instellingen)
 • 02 506 96 11 (medisch)

E-mail

brabant@solidaris.be

Meer informatie

www.fsmb.be/nl

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten (400)

Adres

Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel

Telefoon

 • 02 209 49 01 (boekhouding)
 • 02 209 48 46 (medisch)
 • 02 209 48 74 (facturen instellingen)

E-mail

brumut@mutplus.be

Meer informatie

www.lm.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (500)

Adres

Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel

Telefoon

02 778 92 11

E-mail

Meer informatie

www.mloz.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (600)

Adres

Troonstraat 30 A, 1000 Brussel

Factuuradres voor elektronische verzending

Geautomatiseerde gegevensdragers en papieren facturen gekoppeld aan geautomatiseerde gegevensdragers:
Directie Geneeskundige verzorging – Troonstraat 30A, 1000 Brussel
E-mail adres: elecfac@hziv.be
Telefoon: 02 229.34.34

Behalve voor:

 • zeevarenden (verzekerd 675):

HZIV – zeevarenden – Frankrijklei 81-83 bus 3, 2000 Antwerpen
E-mailadres: antwerpen@hziv.be
Telefoon: 03 220 75 55

Factuuradres voor papieren facturering voor alle thema’s

Directie Geneeskundige verzorging – Troonstraat 30A, 1000 Brussel
E-mailadres: elecfac@hziv.be
Telefoon: 02 229.34.34

Behalve voor:

 • zorgverstrekkers in de Oostkantons en de gemeenten Waimes en Malmedy:

Kantoor van Malmedy – Rue Wibald 5, 4960 Malmedy
E-mailadres: malmedy@hziv.be
Telefoon: 080 33 08 96 (FR/DU)

 • zeevarenden (verzekerd 675):

HZIV – zeevarenden – Frankrijklei 81-83 bus 3, 2000 Antwerpen
E-mailadres: antwerpen@hziv.be
Telefoon: 03 220 75 55

 • oorlogsslachtoffers (verzekerd 680):

Directie Slachtoffers van Oorlog – Troonstraat 30A, 1000 Brussel
Telefoon: 02 227 62 74

Contactpunten voor medische administratie (met name aanvragen om medische overeenkomsten)

Voor medisch-administratieve documenten:
Directie Geneeskundige verzorging – Troonstraat 30A, 1000 Brussel
E-mailadres: brussel@hziv.be
Telefoon: 02 227 62 45

Behalve voor:

 • oorlogsslachtoffers (verzekerd 680):

Directie Slachtoffers van Oorlog – Troonstraat 30A, 1000 Brussel
E-mailadres : medzorgen@caami-hziv.fgov.be
Telefoon: 02 227 62 75

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op via SMR_RMOB@iriscare.brussels