Famiris myIriscare Klachten

Brusselse verzekeringsinstellingen

De nieuwe Brusselse regelgeving voorziet in twee soorten Brusselse verzekeringsinstellingen:

 • de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB);
 • de Brusselse hulpkas.

De Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB)

De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voorziet, voor de ziekenfondsen die van eenzelfde landsbond deel uitmaken, in de mogelijkheid om een maatschappij van onderlinge bijstand (MOB) op te richten om bepaalde diensten te groeperen, waaronder de terugbetaling van zorgverstrekkingen, hulpverlening, voorlichting, begeleiding en bijstand. In het nieuwe Brusselse regelgevend landschap wordt een landsbond gekoppeld aan slechts één regionale maatschappij van onderlinge bijstand (RMOB) per deelentiteit, in het bijzonder om zijn leden rechten te verlenen in de overgedragen bevoegdheden.

Omzendbrieven voor verzekeringsinstellingen

Jullie vinden hier de omzendbrieven van de Brusselse verzekeringsinstellingen.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Lijst van Brusselse verzekeringsinstellingen

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de christelijke Mutualiteiten

Instellingen van de christelijke Mutualiteiten
Instellingen Adres Telefoon E-mail
ROB, RVT en CDV Anspachlaan 111-115,
1000 Brussel
02 240 86 15 gezondheidszorg.smb@cm.be
Psychiatrische Verzorgingstehuizen en IBW Anspachlaan 111-115,
1000 Brussel
smrb_reva_msp_ihp@mc.be
Revalidatie centra Anspachlaan 111-115,
1000 Brussel
02 501 55 44 smrb_revalidation@mc.be
Teams van multidisciplinaire ondersteuning palliatieve zorg Anspachlaan 111-115,
1000 Brussel
02 501 55 44 smrb_revalidation@mc.be
Rookstopbegeleiding Anspachlaan 111-115,
1000 Brussel
02 501 55 44 smrb_revalidation@mc.be
Mobiliteitshulpmiddelen
(mutualiteiten 109, 128, 129, 130, 132, 134, 135 en 137)
Place du Vingt Août 38,
4000 Liège
04 221 73 94 SMRW_AMOB@mc.be
Mobiliteitshulpmiddelen
(mutualiteiten 101, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 126, 131)
Haachtsesteenweg 1805
1130 Brussel
02 240 86 15 Gezondheidszorg.smb@cm.be

Meer informatie: www.mc.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten

Adres

Midistraat, 1000 Brussel

Telefoon

 • 02 506 99 49 (facturatie en instellingen)
 • 02 506 96 11 (medisch)

E-mail

mail@fsmb.be

Meer informatie

www.fmsb.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten

Adres

Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel

Telefoon

 • 02 209 49 01 (facturatie)
 • 02 209 48 46 (medisch)
 • 02 209 48 74 (instellingen)

E-mail

brumut@mutplus.be

Meer informatie

www.ml.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Adres

Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel

Telefoon

02 778 92 11

E-mail

 • mycarenet@mloz.be (facturatie)
 • medsmrbru@mloz.be (medisch)
 • smrbru@mloz.be (instellingen)

Meer informatie

www.mloz.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de landsbond van de neutrale ziekenfondsen

Adres

Charleroise Steenweg 147, 1060 Brussel

Telefoon

 • 02 300 11 03 (facturatie)
 • 02 535 73 54 (medisch)

E-mail

 • bru200sds@unmn.be (facturatie en instellingen)
 • dl200_medical-medisch@union-neutre.be (medisch)

Meer informatie

www.mutualites-neutres.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Adres

Troonstraat 30 A, 1000 Brussel

Telefoon

 • 02 229 34 33 (facturatie en instellingen)
 • 02 227 62 44 (medisch)

E-mail

 • elecfac@caami.be (facturatie en instellingen)
 • medadmin@caami.be (medisch)

Meer informatie

www.caami-hziv.fgov.be

Rechtsbron

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.