Famiris myIriscare Klachten

Nieuws voor de referentiepersonen voor dementie in RVT’S

Cruciaal werk voor drie doelgroepen

Referentiepersonen voor dementie spelen een onmisbare rol in rust- en verzorgingstehuizen en bieden gespecialiseerde ondersteuning aan ouderen met ernstige cognitieve beperkingen, maar ook aan hun entourage, en aan het personeel en de directie van deze voorzieningen. Referentiepersonen voor dementie bieden hulp door:

  • bewoners met ernstige cognitieve beperkingen, hun entourage en het personeel te ondersteunen;
  • deel te nemen aan institutionele denkoefeningen en projecten, en adviezen uit te brengen over de zorg voor en de begeleiding van ouderen en hun entourage;
  • bij te dragen aan de promotie en invoering van een kwaliteitsbeleid voor begeleiding en zorg in RVT’s.

Referentiepersonen voor dementie helpen niet alleen de levenskwaliteit van ouderen met een ernstige cognitieve beperking te verbeteren, maar ook de levenskwaliteit op het werk van de medewerkers in RVT’s.

Een snel groeiend netwerk

Het Brusselse netwerk van referentiepersonen dementie, dat bestaat uit een veertigtal actieve leden, speelt een vitale rol in de ondersteuning en professionele groei van zijn leden. Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen en biedt een plek voor wederzijdse ondersteuning en de uitwisseling van goede praktijken, om onderlinge ontwikkeling en motivatie onder het groeiende aantal deelnemers te bevorderen. Tot nu toe werd dit netwerk op vrijwillige basis beheerd en gecoördineerd.

Goed nieuws: Iriscare financiert de netwerkcoördinatie

We hebben het genoegen om aan te kondigen dat Iriscare de coördinatie van het netwerk van referentiepersonen dementie vanaf september 2024 zal financieren. Deze financiering wordt door Iriscare toegekend aan de vzw Home-Info, die de huidige vrijwilligerscoördinator in haar team zal verwelkomen.

Tot haar taken behoren: minstens vier netwerkbijeenkomsten per jaar organiseren, individuele ondersteunings- en begeleidingssessies voor de referentiepersonen aanbieden, proactief op de hoogte blijven van de ontwikkeling van praktijken en kennis op het vlak van begeleiding en zorg van mensen met dementie of een ernstige cognitieve beperking, hun entourage en het personeel in de voorzieningen, en de resultaten van die opvolging met de referentiepersonen delen.

Nieuwe ontwikkelingen in de opleiding van referentiepersonen

Tot slot willen we je herinneren aan de recente wijzigingen in de specifieke opleiding van referentiepersonen voor dementie, om:

  • de interregionale mobiliteit te herstellen voor mensen die deze gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd in een andere regio dan die waar ze willen werken;
    • het opleidingsprogramma aan te vullen met een opleiding projectbeheer, via interdisciplinaire samenwerking binnen de voorziening en kennisoverdracht;
    • netwerken aan te moedigen.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de omzendbrief van 19 januari 2024 over de wijziging van de opleidingsnormen voor “referentiepersonen voor dementie in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen” (referentie: 2023_21).

We willen alle referentiepersonen hartelijk bedanken voor hun inzet en hun belangrijke werk. Jullie maken echt een verschil in het leven van zoveel mensen.