Famiris myIriscare Klachten

Psychosociale steun

Waarover gaat het?

Het psychologische welzijn van de werknemers in de Brusselse instellingen is belangrijk. Je kan stress, verwardheid, angst of woede ervaren. Dat is normaal. Er bestaan hulpmiddelen om je te helpen met die gevoelens om te gaan. Er zijn verschillende initiatieven om je psychosociale steun te bieden.

Naar welke hulplijnen kan je bellen?

ABBET – Associatie in Brussel voor Beter Evenwicht tijdens Tewerkstelling

Een telefonische onthaallijn voor alle professionals van de Brusselse non-profitverenigingen. De lijn brengt je in contact met twee psychologen van ABBET. Ze zijn elke werkdag bereikbaar van 13 tot 17 uur of op afspraak. Tweetalig: Nederlands en Frans.

Reageer ook op hun oproep om getuigenissen: de gevolgen van de gezondheidscrisis op het welzijn op het werk.

WEM – Worldwide Empathy for Medics

Een gratis telefonische hulplijn, die zorgpersoneel in contact brengt met vrijwillige empathische luisteraars. Je kan gratis bellen via WhatsApp. Het is geen professionele luisterlijn. De kracht van dit initiatief is de empathische luistervaardigheid van de vrijwilligers, die meestal gezondheids- of welzijnsprofessionals zijn. Bovendien is het team meertalig: de luisteraars spreken samen negentien talen.

BPGG – Brussels Platform Geestelijke Gezondheid

De hulplijn voor geestelijke gezondheid is gratis en 100% anoniem. Via dat gratis nummer zullen vrijwilligers die zich met geestelijke gezondheid bezighouden alle dagen van 18 tot 21 uur beschikbaar zijn om naar je te luisteren. Ze zullen je niet alleen een luisterend oor bieden, maar je ook helpen informatie te vinden en stappen te zetten. Het nummer is niet uitsluitend bedoeld of gespecialiseerd voor zorgpersoneel. Tweetalig: Nederlands en Frans.

Van welke diensten voor geestelijke gezondheid kan je gebruikmaken?

Eerstelijnspsychologischezorg of gespecialiseerde psychologische zorg

Eerstelijnspsychologischezorg of gespecialiseerde psychologische zorg (voor een ernstiger probleem) wordt vergoed via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Het RIZIV zorgde ervoor dat ambulante sessies bij geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen terugbetaald worden. Om een sessie terugbetaald te krijgen, moet de klinisch psycholoog of de orthopedagoog lid zijn van het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg (of een aangrenzend netwerk). Een medisch voorschrift is niet nodig. Als de verplaatsing een drempel vormt, kan de hulpverlening eventueel aan huis of via videocontrole plaatsvinden. Een aantal klinisch psychologen sloten een overeenkomst met Brumenta, het netwerk voor volwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden per gemeente vermeld.

De CGG – Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Je vindt die centra terug in deze lijst per gemeente.

Zijn er nog initiatieven?

Fedris – Proefproject burn-out

Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, startte in 2019 met een proefproject rond burn-out voor werknemers in de ziekenhuissector, de sector van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en andere residentiële verpleegkundige diensten. Het is een gratis begeleidingstraject voor mensen die de eerste tekenen van een burn-out vertonen. Werknemers die voldoen aan de deelnamevereisten, kunnen tot 31 december 2022 vragen om deel te nemen aan het project door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website van Fedris.