Famiris myIriscare Klachten

Oproep getuigenissen (ABBET): de gevolgen van de gezondheidscrisis op het welzijn op het werk

Oproep getuigenissen: de gevolgen van de gezondheidscrisis op het welzijn op het werk

De Associatie in Brussel voor Beter Evenwicht tijdens Tewerkstelling (ABBET) heeft Réseau-SI opdracht gegeven een studie uit te voeren om de gevolgen van de gezondheidscrisis op het welzijn op het werk in kaart te brengen. Er werd een online vragenlijst opgesteld om uw ervaringen als werknemer en/of als coördinator te verzamelen. Streefdatum om de vragenlijst in te vullen: 10 mei 2022. Strikte anonimiteit wordt gegarandeerd.

De doelstellingen van deze studie zijn de volgende:

  • De gevolgen van de gezondheidscrisis voor alle instellingen/verenigingen in kaart brengen en zichtbaar maken
  • Inzicht krijgen in de kwesties in verband met welzijn op het werk, de organisatie van diensten en het rekening houden met de behoeften van de begunstigden
  • Verbetermogelijkheden opstellen om situaties te aan te pakken

Wij danken u bij voorbaat om even de tijd te nemen om deze online-vragenlijst in te vullen en deze onder alle werknemers van uw team te verspreiden. Wij hadden graag zo veel mogelijk respondenten gehad om nuttige en representatieve besluiten te kunnen trekken, die correct de geleefde realiteiten zouden weergeven.

Als u uw ervaringen en uw expertise wil delen met andere mensen uit de sector, dan wordt u (even als vrijwillige medewerkers) ook uitgenodigd om deel te nemen aan twee halve dagen om getuigenissen te delen en samen perspectieven te vormen, op dezelfde werkwijze als de groepsanalysemethode (overleg in intersectorale groep over het thema gedurende twee halve dagen). Deze twee halve dagen vinden plaats op 19 en 29 april 2022 van 9.30 tot 13.00 uur. De methode houdt in dat de deelnemers op beide halve dagen aanwezig zijn. De inschrijvingen voor de groepsanalysemethode sluiten op 12 april 2022.