Famiris myIriscare Klachten

Inschrijven voor de eCat

Instructies

Aan de hand van dit online formulier kan u uw instelling inschrijven voor de eCat, de overheidsopdrachtencentrale van Iriscare voor de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal. Via dit formulier aanvaardt u ook de algemene voorwaarden van de eCat.

Voor u begint:

  • Kijk na of uw instelling tot de doelgroepen behoort
  • Neem aandachtig de Algemene voorwaarden van de eCat door
  • Zorg ervoor dat u de naam en contactgegevens van de persoon/personen die zal/zullen aankopen voor uw instelling bij de hand hebt.

Nadat u het formulier heeft verzonden, verwerkt Iriscare uw aanvraag binnen de 30 dagen. U ontvangt een mail die zegt of uw aanvraag al dan niet aanvaard is. Als uw instelling aanvaard is, ontvangt u de instructies waarmee de aankoper(s) hun persoonlijke eCat-account kunnen verifiëren via eID.

Meer info? Over de eCat

Vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of stuur een mail naar ecat@iriscare.brussels. 

Aanvraagformulier

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de instelling

Gegevens van de aankoper(s)

Aankoper 1

Algemene voorwaarden

Raadpleeg de algemene voorwaarden van de overheidsopdrachtencentrale van Iriscare, in het bijzonder de bepalingen aangaande:

  • het exclusieve gebruik van eCat voor bestellingen die worden geplaatst in het kader van de overheidsopdrachtencentrale (geen rechtstreekse bestellingen bij de leveranciers die werden aangeduid in het kader van de overheidsopdrachtencentrale)
  • de voorrangsclausule
  • de clausule over de prioritering van bestellingen in geval van schaarste
  • de naleving van de richtlijnen voor het proportioneel en efficiënt gebruik van de producten.

Raadpleeg de Bescherming van persoonsgegevens.

* Uw instelling dient over een document te beschikken waaruit blijkt dat uw instelling tot de doelgroep behoort (bv. subsidiebesluit, bewijs van terugkerende financiering, ...). Iriscare kan dit document ten allen tijde opvragen om uw lidmaatschap te verantwoorden.