Famiris myIriscare Klachten

Veelgestelde vragen – eCat

Inschrijven voor de eCat

Wat is een overheidsopdrachtencentrale?

Een opdrachtencentrale is een aanbestedende overheid die overheidsopdrachten of raamcontracten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. Deze kunnen dan gebruik maken van de raamcontracten zonder zelf een overheidsopdracht te plaatsen.

De eCat van Iriscare is een overheidsopdrachtencentrale. Iriscare organiseert de overheidsopdrachten (openbare aanbesteding, afsluiten raamcontracten) zodat de deelnemers aan de overheidsopdrachtencentrale direct en voor eigen rekening bestellingen kunnen plaatsen bij leveranciers met wie een raamcontract is afgesloten.

Meer info: Wet van 17 juni 2016

Wie kan toetreden tot de eCat?

Iedere gezondheidszorggerelateerde instelling actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en erkend/gesubsidieerd door en/of behoort tot de GGC, het BHG, de FGC en de VGC kan zich aansluiten bij de eCat. Ook instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonie-Bruxelles gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegelaten. Ook ziekenhuizen en zorgverleners actief in het Brussels Gewest kunnen gebruik maken van de eCat.

Vanaf 1 april 2021 kunnen ook Brusselse diensten uit de sociale sector, de sociale economie, de culturele sector en de sport- en evenementensector beschermingsmateriaal aankopen via de eCat.

Meer info: Algemene voorwaarden, 2.2.

Hoe kan ik mijn instelling inschrijven voor de eCat?

Gebruik dit online toetredingsformulier om uw instelling in te schrijven voor de eCat.

Voor u begint:

  • Kijk na of uw instelling tot de doelgroep behoort
  • Lees aandachtig de Algemene voorwaarden
  • Zorg ervoor dat u de naam en contactgegevens van de persoon/personen die zal/zullen aankopen voor uw instelling bij de hand hebt.

Nadat u het formulier heeft verzonden, verwerkt Iriscare uw aanvraag binnen de 30 dagen. U ontvangt een mail die zegt of uw aanvraag al dan niet aanvaard is. Als uw instelling aanvaard is, ontvangt u de instructies waarmee de aankoper(s) hun persoonlijke eCat-account kunnen verifiëren via eID.

Ik heb me ingeschreven voor de eCat, maar ik heb nog geen antwoord hierop gekregen.

Eens u het toetredingsformulier voor de eCat heeft ingevuld en ingediend, heeft Iriscare 30 dagen om uw aanvraag te verifiëren.

Bij gebreke van een schriftelijke weigering van Iriscare binnen dertig kalenderdagen na verzending van de aanvraag, wordt Iriscare geacht uw toetreding tot de eCat te hebben aanvaard.

Wanneer Iriscare uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt u een mail met instructies waarmee de door u aangeduide aankopers hun aankopersaccount in de eCat kunnen activeren.

Kan ik me uitschrijven uit de eCat?

Wanneer u het toetredingsformulier invult, aanvaardt u de Algemene voorwaarden van de eCat.

Indien u afziet van deze overeenkomst en u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten in de eCat, dient u Iriscare hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via ecat@iriscare.brussels.

Enkel de inschrijver kan een aanvraag indienen om een instelling uit te schrijven uit de eCat.

Meer info: Algemene voorwaarden, 3.6.

Moet ik als verantwoordelijke voor meerdere instellingen iedere instelling apart inschrijven voor de eCat?

Als u verantwoordelijk bent voor meer dan één instelling, dient u al deze instellingen apart te registreren via het toetredingsformulier op de website van Iriscare.

Per instelling die u inschrijft, geeft u de namen op van de aankoper(s) (max. 2) die zal/zullen aankopen voor de instelling.

Het is mogelijk om dezelfde aankopers aan te duiden voor de verschillende instellingen die u wil inschrijven. U kan ook uzelf opgeven als aankoper.

Bestellingen plaatsen

Welke producten zijn beschikbaar in de eCat?

Via de eCat kan u persoonlijk beschermingsmateriaal aankopen.

Concreet gaat het om de volgende producten: handschoenen, wegwerpschorten, herbruikbare schorten, wegwerpbare haarnetjes en herbruikbare haarnetjes. Ook chirurgische mondmaskers en FFP2-maskers behoren tot het gamma.

Binnenkort volgen ook nog handgel, gezichtsschermen en schoenovertrekken.

Voor meer info, raadpleeg regelmatig de Nieuwsberichten.

Vanaf wanneer kan ik bestellingen plaatsen in de eCat?

Als u persoonlijk beschermingsmateriaal wil bestellen via de eCat, dient u eerst het toetredingsformulier in te vullen. Vervolgens krijgt u een mail met instructies waarmee u uw account kan activeren met uw eID of Itsme. Als uw account geactiveerd is, kan u aankopen doen in de eCat.

Ben ik verplicht om het persoonlijk beschermingmateriaal voor mijn instelling via de eCat te bestellen?

Wanneer u zich aanmeldt voor de eCat aanvaardt u de voorwaarde dat u de betreffende producten voor uw instelling bij voorrang aankoopt via de eCat overheidsopdrachtencentrale.

U kan elders bestellen als de leverancier niet binnen een redelijke termijn kan leveren of als de prioriteitsregels zoals bepaald in punt 4.5 van de algemene voorwaarden worden toegepast.

Het is ook mogelijk om elders te bestellen wanneer de prijzen voordeliger zijn bij andere leveranciers.

Meer info: Algemene voorwaarden, 4.5.

Als leveringen niet voldoen aan de kwaliteitseisen uit het lastenboek, ben ik dan nog verplicht om aankopen te doen via de eCat?

De geleverde goederen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen, met name aan de verschillende specificaties in het lastenboek. Als er gebreken of tekortkomingen zijn, moet u zelf eerst het probleem met de leverancier proberen op te lossen en het eCat-team daarvan op de hoogte brengen.

Is de eCat een aanvulling op de huidige gratis leveringen van Iriscare?

De eCat dient niet ter aanvulling noch ter vervanging van de gratis leveringen door Iriscare.

Het doel van de eCat is ervoor zorgen dat alle instellingen, diensten en besturen van de doelgroep binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de toekomst tijdig kunnen beschikken over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen van voldoende kwaliteit en tegen een zo voordelig mogelijke prijs.

Cascade eCat

Wat betekent het cascadesysteem?

Elk beschikbaar product in de eCat kan door maximaal 5 bedrijven worden geleverd. Het hoogst gerangschikte bedrijf zal het eerste zijn dat de bestelling van de klant krijgt. Dat bedrijf moet de bestelling binnen de 24 werkuren na de aanvraag geheel of gedeeltelijk bevestigen, anders wordt de bestelling automatisch naar het tweede bedrijf in de rangschikking gestuurd. Als het tweede bedrijf in de rangschikking niet in staat is om de bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal de bestelling naar  het derde bedrijf in de rangschikking worden gestuurd, enz.

Waarom zie ik niet alle producten van alle leveranciers in de cascade?

Alleen het product van de hoogst gerangschikte leverancier is zichtbaar in de eCat. Als die leverancier de bestelling niet binnen de 24 werkuren  goedkeurt, ontvangt de klant een link waarmee hij toegang heeft tot de beschrijving, de technische fiche en de foto van het product van de tweede leverancier in de rangschikking.

Hoeveel leveranciers per beschikbaar product zullen mijn bestelling kunnen leveren?

Er is een minimum van 1 leverancier en een maximum van 5 leveranciers per product. Dat betekent dat sommige producten slechts door één enkel bedrijf en andere producten door 5 bedrijven kunnen worden geleverd.

Nog geen antwoord gevonden op uw vraag?

Er is een minimum van 1 leverancier en een maximum van 5 leveranciers per product. Dat betekent dat sommige producten slechts door één enkel bedrijf en andere producten door 5 bedrijven kunnen worden geleverd.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Stuur dan een mail naar ecat@iriscare.brussels.