Famiris myIriscare Klachten

Meld je aan voor eCat

Iriscare organiseert een overheidsopdrachtencentrale via dewelke zorggelateerde instellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk, kwalitatief toereikend en zo voordelig mogelijk persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen rechtstreeks bij de leverancier.

De eCat of overheidsopdrachtencentrale beoogt bij te dragen aan de volksgezondheid in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Iedere gezondheidszorggerelateerde instelling die erkend/gefinancierd is door en/of behoort tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franstalige Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan zich aansluiten.

Alles weten over de eCat? Over eCat.

Meld u vandaag aan voor de eCat.