Famiris myIriscare Klachten

Projectoproep FGC-GGC “Delen van NPA’S 2024-2025”

De Franse Gemeenschapscommissie (FGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) lanceren een gezamenlijke projectoproep voor de non-profitsectoren.

Deze nieuwe projectoproep is bedoeld om samen nog dieper na te denken over oplossingen en concrete projecten die de dagelijkse werking van uw diensten kunnen verbeteren.

Institutionele context

Deze projectoproep is bedoeld voor de uitvoering van projecten die onder de maatregel vallen van gedeeld gebruik van de transversale en intersectorale behoeften van de Brusselse non-profitsector in het kader van het non-profitakkoord 2021-2025:

 1. gedeeld gebruikmaken van “ondersteunende” functies en diensten (coördinatie, preventieadvies, boekhouding, IT-ondersteuning, HRM-ondersteuning, ondersteuning interne audits, communicatie, opleiding, schoonmaak en kleine werken, diversiteit, energie, enz.);
 2. mechanismen van “mobiele teams” versterken of invoeren;
 3. werkgeversgroeperingen tot stand brengen om het delen van competenties te bevorderen en de beleidsvoering voor de doelgroepen beter te integreren;
 4. netwerken uitbouwen of samenwerken door overeenkomsten te sluiten om meerdere disciplines te vermengen en te zorgen voor een wisselwerking tussen de sectoren;
 5. eerstelijnsoperatoren fysiek/in hetzelfde gebouw samenbrengen;
 6. aankoopcentrales oprichten (IT-materiaal, beschikbare materiële middelen, enz.).

Het doel is dus om u in staat te stellen innovatieve, collaboratieve oplossingen te creëren. Dit zal helpen om de verschillende sectoren te verbeteren door ze meer met elkaar te verbinden en hun structuren te versterken (logistiek, materiaal, infrastructuur, enz.).

Met andere woorden, deze projectoproep is bedoeld om:

 • samenwerking te stimuleren door middelen en vaardigheden te delen;
 • de banden tussen de verschillende sectoren te versterken om ze doeltreffender te maken;
 • de structuren te verbeteren die de verschillende sectoren ondersteunen;
 • de kwaliteit van de jobs en werkomstandigheden te verbeteren;
 • de focus op de belangrijkste opdrachten voor het publiek te bevorderen.

Hier zijn een paar concrete voorbeelden van wat dit zou kunnen betekenen:

 • innovatieve diensten ontwikkelen: transversale opdrachten in verband met veldwerk of werkomstandigheden (thema’s zoals welzijn en begeleiding);
 • human resources en logistieke middelen delen: verschillende verenigingen kunnen gebruik maken van dezelfde ondersteunende dienst (personeelsbeheer of IT-dienst)
 • materiaal delen: instrumenten en apparatuur kunnen worden uitgeleend of verhuurd aan verschillende organisaties;
 • infrastructuur delen: gebouwen, ruimtes en voertuigen kunnen door meerdere organisaties worden gebruikt;
 • gezamenlijke opleidingen ontwikkelen: organisaties kunnen hun medewerkers opleidingen aanbieden over onderwerpen van gemeenschappelijk belang;
 • samenwerkingsevenementen organiseren: er kunnen conferenties, workshops of bewustmakingsdagen worden georganiseerd om de uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende sectoren aan te moedigen.

Er zijn middelen beschikbaar om uw visie en ideeën te concretiseren en de maatschappelijke impact van uw organisaties te vergroten.

Samenstelling en indiening van het kandidaatstellingsdossier

De kandidaatstellingsprocedure verloopt in twee fasen:

 • Het voorafgaande kandidaatstellingsdossier : de documenten van dit dossier moeten uiterlijk op 1 april 2024 worden ingevuld en aan de administratie worden bezorgd.
 • De subsidieaanvraag: voor de geselecteerde projecten moet uiterlijk op 25 april 2024 een volledig subsidieaanvraagdossier worden ingediend.

Documenten

U vindt de nodige informatie over deze projectoproep op onze websites: