Famiris

Lijsten en tarieven

Mobiliteitshulpmiddelen

Wegens een technisch probleem zal de bijgewerkte lijst van de mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen niet op de website van Iriscare kunnen verschijnen.

Aangezien de nomenclatuur en de productenlijst van Iriscare identiek zijn aan die van het AVIQ, zal elk product op de AVIQ-lijst ook door Iriscare worden terugbetaald onder dezelfde voorwaarden.

We vragen u dus gebruik te maken van de productenlijst van het AVIQ.

Elk nieuw product dat door het AVIQ erkend wordt, wordt dus automatisch ook door Iriscare erkend.

Als u bij het AVIQ een aanvraag indient om een nieuw product op te nemen, hoeft u geen verdere stappen te ondernemen bij Iriscare.

Deze procedure is van toepassing totdat de huidige tool vervangen wordt door een nieuwe.
Wij houden u op de hoogte van de voortzetting van het dossier.

Voor meer informatie kunt u steeds bij ons terecht.