Famiris myIriscare Klachten

Tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen

Wat is het?

Sinds 1 januari 2019 is Iriscare bevoegd voor mobiliteitshulpmiddelen voor personen met een beperking die  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Als inwoner van Brussel kan u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming van uw mutualiteit in Brussel.

Niet alleen rolstoelen, maar ook andere mobiliteitshulpmiddelen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Denk maar aan rollators, manuele rolstoelen, elektrische rolstoelen, scooters, loophulpmiddelen, orthopedische driewielers en sta-systemen.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

Uw eerste contactpersoon is uw arts. Raadpleeg de aanvraagprocedure.

Let op!

  • Als u zelf een mobiliteitshulpmiddel aankoopt vóór de definitieve beslissing van uw Brusselse ziekenfonds, dan loopt u het risico dat u bij een weigering geen tegemoetkoming krijgt.
  • Voor bepaalde types rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen kan het zijn dat u ondanks de tegemoetkoming van uw Brusselse ziekenfonds zelf een deel van uw mobiliteitshulpmiddel moet betalen.

Hebt u recht op een aanvullende tegemoetkoming?

Bent u erkend als persoon met een handicap bij Phare of is uw handicap erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH)? Uw Brusselse mutualiteit doet het nodige.

Bent u lid van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)? U kan kiezen of u een tegemoetkoming aanvraagt via VSB of via uw Brusselse mutualiteit. U kan de twee niet combineren.

Informatieve links

Hebt u specifieke vragen over uw dossier? Neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Formulieren en reglementering vindt u terug bij het luik Professionals.