Famiris

Mobiliteitshulpmiddelen

Iriscare is vanaf 1 januari 2019 bevoegd voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel. Iriscare zal wat het beheer betreft gedeeltelijk de gekende werking van het RIZIV volgen, maar met eigen accenten.

In Brussel zullen de Brusselse verzekeringsinstellingen instaan voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw mobiliteitshulpmiddel.

De nomenclatuur mobiliteitshulpmiddelen blijft bestaan in zijn huidige vorm, in afwachting van de goedkeuring van nieuwe richtlijnen.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Mobiliteitshulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest gekende maar er zijn ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

Een tegemoetkoming voor het mobiliteitshulpmiddel is voorzien als het is opgenomen op de lijst van mobiliteitshulpmiddelen. In deze lijst vindt u details over :

  • de publieksprijs
  • het eventuele supplement van de patiënt
  • de tegemoetkoming van de Brusselse Maatschappij voor Onderlinge Bijstand

Erkende verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen

Lijst van multidisciplinaire teams

Sommige rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft op verschillende niveau’s van zijn/haar omgeving.

Iriscare financiert 3 revalidatiecentra voor het opstellen van multidisciplinaire evaluaties. Deze centra zijn raadpleegbaar onafhankelijk uw woonplaats.

Voor centra in Wallonië te kennen, surf je naar www.aviq.be.
Voor centra in Vlaanderen te kennen, surf je naar de website van het RIZIV.

Huur rolstoelen (ROB, RVT)

Patiënten die verblijven in een rustoord voor bejaarden (ROB) of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) kunnen een rolstoel huren via het verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden. Gebruik daartoe het document verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT.

Documenten voor professionelen

** Iriscare voorziet een overgangsperiode. De  documenten RIZIV betreft mobiliteitshulpmiddelen die in 2018 werden gebruikt, worden gebruikt tot eind 31 december 2019.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Elektronische lijst voor software

Deze lijsten zijn bedoeld voor de verzekeraars (mutualiteiten) en de orthopedische technologen die de gegevens in hun prijsstelling programma willen toevoegen.

Laatste update van het ZIP bestand: Elektronische lijst voor software

Informatie voor fabrikanten van mobiliteitshulpmiddelen

Heeft u vragen of wilt u een nieuw product laten opnemen? Het product moet voldoen aan de functionele specificaties voldoen die zijn opgenomen in de nomenclatuur. Fabrikanten nemen best contact op met handicap@iriscare.brussels voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer Iriscare via handicap@iriscare.brussels.