Famiris myIriscare Klachten

Persoonlijk assistentiebudget

Wat is het?

Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een proefproject. Dit budget is bestemd voor personen met een handicap. Het dient om de assistentie die ze dagelijks nodig hebben te organiseren en te betalen.

Met het PAB kunnen ze een of meer assistenten betalen die de persoon met een handicap helpen bij de dagelijkse activiteiten zoals opstaan, zich wassen, eten klaarmaken, poetsen, zowel thuis, op het werk als in de vrije tijd. De assistent kan ook een persoon met een handicap of iemand uit zijn omgeving in het dagelijks leven begeleiden.

Het persoonlijk assistentiebudget wordt jaarlijks toegekend en het toegekende budget wordt vastgesteld op basis van de behoeften van de begunstigde.

Persoonlijk assistentiebudget aanvragen

Wilt u zelf een aanvraag indienen? Stuur een mail naar de Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap.

Andere maatregelen voor persoonlijke assistentie

Ook de VAPH en de Vlaamse sociale bescherming bieden assistentie aan die gelijkenissen vertoont met het PAB.

Het BAP (persoonlijk-assistentiebudget) wordt toegekend door AccessAndGo (ex ANLH, Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées).

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) stelt een BOB (basisondersteuningsbudget) voor, een forfaitaire maandelijkse uitkering. Die uitkering kan worden aangevuld met een andere maatregel toegekend door de VAPH: het PVB (persoonsvolgend budget) voor volwassenen of het PAB (Persoonlijke-assistentiebudget) voor kinderen. Die twee vormen van assistentie worden op maat gemaakt volgens de behoeften van de persoon met een handicap.