Famiris myIriscare Klachten

Mobiliteitshulpmiddelen

Een mobiliteitshulpmiddel is een hulpmiddel dat iemand met mobiliteitsproblemen in staat stelt om zich zelfstandig te verplaatsen.

Dit kunnen zijn :

 • manuele of elektronische rolstoelen
 • scooters
 • loophulpmiddelen
 • wandelstokken op wielen
 • orthopedische driewielers
 • stasystemen,

Onder bepaalde voorwaarden kunnen Brusselse mutualiteiten deze mobiliteitshulpmiddelen gedeeltelijk of volledig terugbetalen.

Concreet …

 • Indien u gedomicilieerd bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • En uw heeft een medisch voorschrift ontvangen van uw arts voor een mobiliteitshulpmiddel

  Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming van uw Brusselse verzekeringsinstelling.

Bent u lid van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)?

U kan kiezen of u een tegemoetkoming aanvraagt via VSB of via uw Brusselse mutualiteit. U kan de twee niet combineren

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

Zodra je een medisch voorschrift hebt ontvangen van je arts, hoef je het alleen maar aan een bandagist (of orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen) te geven die het meest geschikte mobiliteitshulpmiddel zal voorstellen, rekening houdend met de bestaande technische mogelijkheden.

De orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen dient het aanvraagdossier in bij uw Brusselse verzekeringsinstelling die op basis van de ontvangen documenten beslist of je al dan niet een tegemoetkoming

Dit aanvraagdossier voor tegemoetkoming opgesteld door de orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen (bandagist) zal bestaan uit de volgende documenten:

 • Medisch voorschrift (Bijlage 19)
 • Multidisciplinair functioneringsrapport (Bijlage19 bis) indien nodig
 • Motiveringsrapport (Bijlage19 ter)
 • Aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel (Bijlage 20)

De gedetailleerde procedure kan u hier terugvinden.

Opgelet!

 • Als u zelf een mobiliteitshulpmiddel koopt vóór de definitieve beslissing van uw Brusselse verzekeringsinstelling, krijgt u, in geval van weigering, geen tegemoetkoming.
 • Voor bepaalde soorten rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen kan het zijn dat u een toeslag moet betalen, ondanks de tegemoetkoming van uw Brusselse verzekeringsinstelling.

Vanaf 1 januari 2024, op voorwaarde dat uw handicap ( beperking van de mogelijkheden tot sociale en professionele integratie als gevolg van een gebrek of een vermindering van ten minste 30% van de fysieke capaciteit) is opgetreden voor de leeftijd van 65 jaar, kan u Brusselse verzekeringsinstelling volgende tegemoetkomingen kunnen dekken:

 • het onderhoud en herstellingen van uw mobiliteitshulpmiddel  ;
 • aandrijfhulpmiddelen ;
 • tweede rolstoel ;
 • tweede antidecubituskussen ;
 • de aanvullende niet genomenclaturiseerde hulpmiddelen ;
 • besturingssystemen met geïntegreerde omgevingsbediening op een elektronische rolstoel.

Deze tegemoetkomingen werden vroeger toegekend door de dienst PHARE..

De orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen en uw Brusselse verzekeringsinstelling zullen u begeleiden tijdens de hele procedure.

Voor meer info betreffende de voorwaarden voor de verschillende soorten mobiliteitshulpmiddelen, kan u de nomenclatuur raadplegen. De lijst van producten die in aanmerking komen voor terugbetaling, met het bedrag van de tegemoetkoming en de toeslag ten laste van de patiënt, kunt u hier raadplegen.

Informatieve links

Hebt u specifieke vragen over uw dossier? Neem dan contact op met uw ziekenfonds.

Formulieren en reglementering vindt u terug bij het luik Professionals.