Famiris myIriscare Klachten

Centra – Hersenletsels en neurologische aandoeningen

Waarover gaat het?

Het gaat om revalidatiecentra die een overeenkomst hebben met Iriscare.

Deze centra bieden individuele multidisciplinaire beoordelingen en/of behandelingen, waarbij artsen, kinesitherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers betrokken zijn.

Die behandelingen hebben een beperkte duur. Ze kunnen enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Voor wie?

Iriscare sluit overeenkomsten met verschillende centra die, afhankelijk van hun kenmerken, zorg kunnen bieden aan:

 • kinderen en jongeren met hersenletsels en/of een langdurige neurologische aandoening;
 • volwassenen met hersenletsels en/of een langdurige neurologische aandoening.

Welke diensten worden aangeboden?

De centra bieden verschillende soorten diensten aan, waaronder:

 • kinesitherapie en ergotherapie;
 • logopedie, orthofonie en audiofonologie;
 • psychotherapeutische opvolging van kinderen, jongeren en/of volwassenen en hun omgeving;
 • maatschappelijke begeleiding;
 • stimulatie van hogere functies zoals geheugen, probleemoplossend vermogen, enz.;
 • structureren van aangepast gedrag;
 • ondersteuning bij dagelijkse taken om de zelfredzaamheid te bevorderen.

Deze diensten hebben verschillende doelstellingen:

 • de frequentie en intensiteit van de problemen en het daarmee gepaard gaande lijden verminderen;
 • de ontwikkeling, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie van kinderen, jongeren en/of volwassenen bevorderen.

Welke centra zijn erkend door Iriscare?

Het C.B.I.M.C. (Centre Belge d'Education Thérapeutique pour Infirmes Moteurs Cérébraux) is een revalidatiecentrum voor kinderen en adolescenten met een hersenverlamming of langdurige neurologische aandoening. Het C.B.I.M.C. biedt zowel educatieve ondersteuning als sociale opvolging (ontwikkeling van de motorische vaardigheden, onderwijsondersteuning enz.) aan.
De verschillende medische, paramedische en pedagogische teams werken nauw samen en vullen elkaar aan om de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen te bevorderen.

Pater Eudore Devroyestraat 14, 1040 Etterbeek

02 735 45 03

www.guidesocial.be/cbimc/

In het centrum la Braise wordt de persoonlijke ontwikkeling en familiale, sociale en socioprofessionele integratie van personen met een hersenverlamming bevorderd waarbij hun levenskwaliteit en openheid naar de gemeenschap toe vooropstaan. Het centrum richt zijn activiteiten op de cognitieve vaardigheden van de patiënten (probleemoplossing, spelletjes logisch denken enz.), creativiteit (schrijfvaardigheid, drama enz.), het dagelijkse leven (koken, huishouden enz.), communicatie en fysieke vaardigheden (aangepaste sporten, zwemmen enz.).

Wijngaardestraat 56, 1070 Anderlecht

02 522 20 03

www.labraise.org/

la.braise@skynet.be