Famiris myIriscare Klachten

Individuele hulpmiddelen voor inclusie


Documenten Eenvoudig te lezen (ETL) – momenteel juist beschikbaar in frans

Wat is het ?

De tegemoetkomingen voor individuele materiële hulpmiddelen voor inclusie bestaan uit de gedeeltelijke of volledige terugbetaling voor de aankoop van materiaal dat de autonomie van personen met een handicap vergroot.

Enkele voorbeelden :

  • elektrisch bed, antidecubitusmatras, personenlift, badlift, aangepaste stoelen, relaxzetel
  • computer of tablet als schrijfhulpmiddel of spraakhulpmiddel, dynamisch communicatietoestel
  • specifiek materiaal voor blinden en slechtzienden: loep, beeldschermloep, specifiek braillemateriaal
  • specifiek materiaal voor doven en slechthorenden: communicatiesysteem, wekker en waarschuwingssysteem
  • tegemoetkomingen voor incontinentiegerelateerde kosten
  • aanpassingen aan wagens en andere verplaatsingshulpmiddelen (driewieler, blindengeleidehond, blindenstok, enz.)
  • aanpassingswerken aan roerende en onroerende goederen
  • kleine uitrusting (grijper, aangepast bestek, enz.)

Voor wie ?

Deze tegemoetkomingen zijn bestemd voor personen bij wie de handicap is opgetreden vóór de leeftijd van vijfenzestig jaar en die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aangevraagde tegemoetkomingen moeten bedoeld zijn om de betrokkene zelfredzamer te maken.

Deze tegemoetkomingen wordt toegekend onder voorbehoud van een aantal voorwaarden, die in de nomenclatuur zijn opgenomen.

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan ?

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds, of bij de HZIV (Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) als u niet bent aangesloten bij een ziekenfonds. Dit wordt gedaan door het aanvraagformulier in te vullen en de nodige documenten (medische verslagen, attesten, enz.) bij te voegen.

Er kunnen ook twee bijlagen bij het aanvraagformulier worden gevoegd :

Er bestaat een verklarende nota om u te helpen dit formulier in te vullen en u te informeren over de procedure. Echter bestaat er ook een overzicht van de benodigde documenten per hulpmiddel.

Uw ziekenfonds, de HZIV, of een dienst voor begeleiding kan u ook helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Nuttige links voor informatie

Hebt u vragen over de bevoegdheid van de dienst PHARE of hebt u al een dossier bij deze dienst?

Raadpleeg dan de FAQ op de website van PHARE.

Documenten ETL

Momenteel juist beschikbaar in frans :