Famiris myIriscare Klachten

Toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen

Wat is een assistentiehond?

Assistentiehonden die personen met een handicap begeleiden, hebben onder bepaalde voorwaarden vrij toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Er bestaan verschillenden types assistentiehonden zoals onder andere een assistentiehond voor blinden en slechtzienden of een assistentiehond voor mensen met beperkte mobiliteit.

Assistentiehonden hebben toegang tot publieke plaatsen, op voorwaarde dat ze zijn afgericht door een erkende africhter.

Voor wie?

Sommige personen worden in hun dagelijks leven begeleid door een speciaal afgerichte hond. Het kan gaan om:

  • personen met een visuele beperking;
  • doven of slechthorenden;
  • epileptici;
  • personen met een motorische beperking.

Die personen moeten hun boodschappen kunnen doen, zich ontspannen, sporten, zich verzorgen, op restaurant gaan enz., namelijk zelfredzaam zijn. De assistentiehond kan de persoon hierbij helpen.

Om een toegangsmachtiging te krijgen moet een assistentiehond:

  • afgericht zijn of worden bij een erkend africhter;
  • identificeerbaar zijn door een identiteitsbewijs afgeleverd door die erkende africhter.

De toegang kan echter geweigerd worden om de volgende redenen:

  • vereisten op het vlak van hygiëne, volksgezondheid of veiligheid;
  • onmogelijke redelijke aanpassingen;
  • een tegenstrijdige wettelijke of reglementaire bepaling.

Iedereen die zich benadeeld voelt omdat die bepalingen niet zouden zijn nageleefd, kan klacht indienen via de contactpagina bij de diensten van Iriscare.

Aanvraag assistentiehond

Wilt u gebruik maken van een assistentiehond? Via deze links vindt u enkele opties : voor blinden en voor gehandicapten.