Famiris myIriscare Klachten

Centra – Zintuiglijke handicaps

Waarover gaat het?

Het gaat om revalidatiecentra voor kinderen, jongeren en/of volwassenen met zintuiglijke handicaps (zicht, gehoor, spraak), met of zonder bijbehorende stoornissen.

Deze centra bieden individuele multidisciplinaire beoordelingen en/of behandelingen, waarbij artsen, logopedisten en maatschappelijk werkers betrokken zijn.

Die behandelingen hebben een beperkte duur. Ze kunnen enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Voor wie?

Iriscare sluit overeenkomsten met verschillende centra die, afhankelijk van hun kenmerken, zorg kunnen bieden aan:

 • kinderen, jongeren en volwassenen met gezichtsstoornissen;
 • kinderen, jongeren en volwassenen die lijden aan;
  • doofheid;
  • taalstoornissen (met of zonder bijbehorende stoornissen);
 • dove kinderen die ook pervasieve gedragsstoornissen vertonen.

Welke diensten worden aangeboden?

Er worden verschillende diensten aangeboden:

 • behandeling en revalidatie in een dagcentrum;
 • uitvoering van multidisciplinaire beoordelingen;
 • uitwerking van individuele behandelingen die beantwoorden aan de behoeften van de patiënt;
 • ontwikkeling van zelfredzaamheid via multidisciplinaire begeleiding voor de verschillende aspecten van het dagelijks leven.

Deze diensten hebben verschillende doelstellingen:

 • de frequentie en intensiteit van de stoornissen en het daarmee gepaard gaande lijden verminderen;
 • de ontwikkeling, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie van kinderen, jongeren en/of volwassenen bevorderen.

Welke centra zijn erkend door Iriscare?

Het Centrum voor Sensorieel Gehandicapten (CHS) is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) en is erkend voor ambulante revalidatie in de categorie “spraak en gehoor”. Met dat statuut heeft het CHS als opdracht om de motorische, zintuiglijke of psychische functies van deze personen te verbeteren. Dat gebeurt via medische en paramedische technieken die specifiek zijn voor elke categorie van personen met een handicap. In die context biedt het centrum algemene zorg aan zowel op fysiek als op psychologisch en sociaal vlak.

Waterloosesteenweg 1510, 1180 Ukkel

02 374 30 72

uccle.c-h-s.be/nl

uccle@c-h-s.be

De dienst HORUS van het UVC Brugmann is een revalidatiecentrum voor patiënten met een visuele beperking. Met de hulp van een multidisciplinair team voor de verschillende aspecten van het dagelijks leven (lezen, schrijven, administratieve contacten, psychomotoriek, oriëntatie en mobiliteit) kunnen ze zo zelfstandig mogelijk leven. Er worden geregeld contactmomenten georganiseerd om alle moeilijkheden van de patiënt te bespreken en oplossingen aan te reiken.

A. Van Gehuchtenplein 4, 1020 Laken

02 477 27 81

www.chu-brugmann.be/nl/med/ophtalmo/horus.asp

horus@chu-brugmann.be

Het centrum Lui et Nous richt zich tot jongeren met een psychopathologische aandoening die tevens slechthorend zijn. Het organiseert de behandeling en gecoördineerde revalidatie van beide aandoeningen, met name of bij voorrang in de vorm van een dagcentrum voor adolescenten en jongvolwassenen.
De behandelingen en revalidatie worden verzorgd door een gespecialiseerd medisch-psychopedagogisch team.
Dit team biedt de kinderen, samen met hun gezin, alle vormen van institutionele en individuele therapie voor psychopathologische aandoeningen aan, terwijl ze gebruik kunnen maken van de aangepaste technieken voor gehoorverlies om te communiceren, te revalideren en te leren.

Jean Gérard Eggericxstraat 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

02 763 04 35

www.centreluietnous.be/index.php/nl/

info@centreluietnous.be

Het biedt multidisciplinaire zorg voor kinderen en volwassenen met gehoorproblemen en kinderen met een ontwikkelingsstoornis op het gebied van taal en communicatie aan.

Lusambostraat 35-39, 1190 Brussel

02 332 33 23

www.cmap.be/

direction@cmap.be