Famiris myIriscare Klachten

Diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL)

Waarover gaat het?

De diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven bieden personen met een lichamelijke handicap ondersteuning bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten in hun leefomgeving.

Voor wie en waarom?

De diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven richten zich tot volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap. Met hun hulpverlening bieden ze hun de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, alleen of in familieverband.

Ze stellen assistenten ter beschikking die ondersteuning bieden bij de dagelijkse activiteiten:

  • lichamelijke hygiëne, aan- en uitkleden, maaltijden bereiden, eten, verplaatsingen, opstaan en gaan slapen, boodschappen doen;
  • elke fysieke hulp die toelaat dat de persoon met een handicap zijn rol als ouder kan vervullen of een waardig sociaal en professioneel leven kan leiden.

Deze hulp mag niet bestaan uit een sociale, medische of therapeutische interventie. De volgende hulpverlening is dus uitgesloten:

  • medische of paramedische behandelingen of onderzoeken, verpleegkundige zorg;
  • onderhoudswerken aan het huis of in de tuin;
  • vervoerdiensten.

Werking

Deze diensten voor ondersteuning in het dagelijks leven zijn er voor personen met een handicap zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar door middel van een individueel oproepsysteem. De hulpverlening wordt in de privéwoning van de persoon met een handicap of zijn onmiddellijke omgeving verstrekt. De woning moet aangepast zijn aan de fysieke handicap van de persoon.

Om van deze hulp te kunnen genieten moet de persoon:

  • als een persoon met een handicap erkend zijn; u kan een aanvraag om erkend te worden als persoon met een handicap indienen aan de hand van het juiste formulier, terug te sturen naar de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen.
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen bij Iriscare aan de hand van de formulieren van de GGC.
  • jonger dan 60 zijn wanneer hij zijn aanvraag indient;
  • een financiële bijdrage betalen.