Famiris myIriscare Klachten

Diensten voor begeleid wonen

Waarover gaat het?

De diensten voor begeleid wonen begeleiden volwassenen met een handicap met het oog op het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Voor wie en waarom?

De diensten voor begeleid wonen vormen een alternatief voor residentiële opvangvoorzieningen voor volwassenen met een handicap, zoals de verblijfscentra. Deze ondersteuning is bestemd voor personen met een handicap die:

  • alleen wonen en nood hebben aan een aangepaste begeleiding om hun zelfredzaamheid te behouden;
  • wensen alleen te wonen en begeleiding nodig hebben om zelfstandig te leren leven.

Het hulpaanbod kan verscheidene domeinen betreffen die vooraf worden afgesproken tussen de persoon met een handicap en de dienst: administratieve verrichtingen, budgetbeheer, zoeken van huisvesting, van werk of van een opleiding, huishoudelijke taken, enz.

Werking

De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de woning van de persoon met een handicap. De wensen en projecten van de persoon die begeleid wordt, staan centraal.

Elke dienst is gespecialiseerd in de ondersteuning van een type handicap (fysiek, zintuiglijk of verstandelijk).

Bepaalde diensten zijn eigenaar van of huren woningen die ze ter beschikking stellen van personen die ze dan ook begeleiden.

De personen die ondersteuning van deze diensten wensen:

  • als een persoon met een handicap erkend zijn; u kan een aanvraag om erkend te worden als persoon met een handicap indienen aan de hand van het juiste formulier, terug te sturen naar de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen.
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen bij Iriscare aan de hand van de formulieren van de GGC.

Er mag hun enkel een financiële bijdrage in welbepaalde gevallen (bijvoorbeeld: excursie, bioscoop, museumbezoek, …) worden gevraagd.