Famiris myIriscare Klachten

Formulieren nieuwe aanvragen gebruikers

Op deze pagina vind je de nieuwe richtlijnen en formulieren die moeten ingevuld worden voor alle nieuwe aanvragen van Portiris-gebruikers.

Wat je aanvragen betreft: stuur al je ingevulde documenten naar monitoring-ICT@iriscare.brussels.

De twee documenten moeten elektronisch ondertekend worden door de medewerker voor wie je de aanvraag indient en de technische bijlage moet ook ondertekend worden door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

De dienst Monitoring van Iriscare zorgt voor de opvolging bij de helpdesk van Iriscare.

Documenten