Famiris

Brusselse verzekeringsinstellingen

De nieuwe Brusselse regelgeving voorziet in twee soorten Brusselse verzekeringsinstellingen:

  • de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB);
  • de Brusselse hulpkas.

De Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (RMOB)

De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voorziet, voor de ziekenfondsen die van eenzelfde landsbond deel uitmaken, in de mogelijkheid om een maatschappij van onderlinge bijstand (MOB) op te richten om bepaalde diensten te groeperen, waaronder de terugbetaling van zorgverstrekkingen, hulpverlening, voorlichting, begeleiding en bijstand. In het nieuwe Brusselse regelgevend landschap wordt een landsbond gekoppeld aan slechts één regionale maatschappij van onderlinge bijstand (RMOB) per deelentiteit, in het bijzonder om zijn leden rechten te verlenen in de overgedragen bevoegdheden.

Omzendbrieven voor verzekeringsinstellingen

De omzendbrieven zijn  hier beschikbaar

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Lijst van Brusselse verzekeringsinstellingen

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de christelijke Mutualiteiten

Instellingen Adres Telefoon E-mail
ROB, RVT en CDV Haachtsesteenweg 1805

1130 Brussel

02 240 86 15 gezondheidszorg.smb@cm.be
Psychiatrische Verzorgingstehuizen en IBW Haachtsesteenweg 579,

1031 Schaarbeek

smrb_reva_msp_ihp@mc.be
Revalidatie centra (overeenkomsten 771, 773 en 783) Anspachlaan 111-115,

1000 Brussel

02 501 55 44 smrb_reva_msp_ihp@mc.be
Revalidatie centra (andere doorgestuurde overeenkomsten) Haachtsesteenweg 579,

1031 Schaarbeek

02 501 55 44 smrb_reva_msp_ihp@mc.be
Teams van multidisciplinaire ondersteuning palliatieve zorg Anspachlaan 111-115,

1000 Brussel

02 501 55 44 smrb_revalidation@mc.be
Rookstopbegeleiding Anspachlaan 111-115,

1000 Brussel

02 501 55 44 smrb_revalidation@mc.be
Mobiliteitshulpmiddelen (mutualiteiten 109, 128, 129, 130, 132, 134, 135 en 137) Place du Vingt Août 38,

4000 Liège

04 221 73 94 mycarenet@cm.be
Mobiliteitshulpmiddelen (mutualiteiten 101, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 126, 131) Haachtsesteenweg 1805

1130 Brussel

02 240 86 15 mycarenet@cm.be

 

Meer informatie: www.mc.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten

Adres Telefoon E-mail
Midistraat

1000 Brussel

02 506 99 49 (facturatie en instellingen)

02 506 96 11 (medisch)

mail@fsmb.be

 

Meer informatie: www.fmsb.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten

Adres Telefoon E-mail
Koninginneplein 51-52,

1030 Brussel

02 209 49 01 (facturatie)

02 209 48 46 (medisch)

02 209 48 74 (instellingen)

brumut@mutplus.be

 

Meer informatie: www.ml.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Adres Telefoon E-mail
Lenniksebaan 788A,

1070 Brussel

02 778 92 11 mycarenet@mloz.be (facturatie)

medsmrbru@mloz.be (medisch)

smrbru@mloz.be (instellingen)

 

Meer informatie: www.mloz.be

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de landsbond van de neutrale ziekenfondsen

Adres Telefoon E-mail
Charleroise Steenweg 147,

1060 Brussel

02 300 11 03 (facturatie)

02 535 73 54 (medisch)

bru200sds@unmn.be (facturatie en instellingen)

dl200_medical-medisch@union-neutre.be (medisch)

 

Meer informatie: www.mutualites-neutres.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Adres Telefoon E-mail
Troonstraat 30 A

1000 Brussel

02 229 34 33 (facturatie en instellingen)

02 227 62 44 (medisch)

elecfac@caami.be (facturatie en instellingen)

medadmin@caami.be (medisch)

 

Meer informatie: www.caami-hziv.fgov.be

 

 

Rechtsbron:

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen