Famiris myIriscare Klachten

Iriscare voert een aantal maatregelen in om zijn instellingen te ondersteunen

Sinds het begin van de coronacrisis ondervinden de door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen zware gevolgen van die crisis. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dus verschillende maatregelen ingevoerd om de Brusselse gezondheidszorgsector te ondersteunen. In dat kader stuurde Iriscare al zijn instellingen een mededeling met betrekking tot een reeks versoepelingsmaatregelen en financiële steunmaatregelen.

Het is, met name tijdens deze epidemie, van essentieel belang om continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de verstrekte zorg. Voor Iriscare is het belangrijk de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de centra en diensten die het erkent en financiert tot een minimum te beperken. In die zin preciseerde Iriscare (in een omzendbrief) een hele reeks ingevoerde maatregelen om zijn instellingen te ondersteunen. Er zijn drie categorieën maatregelen:

Versoepelingsmaatregelen

Iriscare staat bepaalde versoepelingen toe van de procedures tussen zijn instellingen, de regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (R-MOB’s) en de HZIV. Dit heeft met name betrekking op de verzending van facturen (er mag een scan worden opgestuurd in plaats van het originele document), de opschorting van de Kappa-controles in de rusthuizen en de facturatie zonder attest voor multidisciplinaire palliatieve teams.

Financiële steunmaatregelen

Het Verenigd College heeft middelen vrijgemaakt om de Brusselse non-profitsector te helpen. Iriscare verdeelt die middelen door een bijkomende (niet-terugkerende) facultatieve subsidie toe te kennen. Deze subsidie kan worden toegekend als compensatie voor de meerkosten die voortvloeien uit de handhaving en aanpassing van de activiteit naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (voor de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020). Die subsidie dient meer bepaald om kosten voor de aankoop van materiaal (wegwerpartikelen, beschermingskledij, ….) te dekken, naast onvoorziene personeelskosten (uitzendkrachten, …) en kosten voor uitzonderlijke prestaties (schoonmaak, ontsmetting, …). Deze crisis trof in het bijzonder de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Het Verenigd College nam dus maatregelen om het verlies aan financiering te compenseren en de bijkomende kosten op te vangen. Zo is er in een budget van € 250 voorzien voor elk gebruikt bed tijdens het laatste kwartaal van 2019. Dat bedrag zal in juli al worden uitbetaald aan de instellingen. Voor de andere sectoren voorziet het Verenigd College ook in een compensatie van € 250 per bed of in de mogelijkheid om een facultatieve subsidie aan te vragen. Iriscare voert deze beslissingen uit.

Psychosociale steunmaatregelen voor personeelsleden

We mogen niet de impact onderschatten die de gezondheidscrisis heeft op het psychosociale welzijn van de personeelsleden van Brusselse non-profitbedrijven. Daarom ontwikkelde Iriscare – op verzoek van minister Maron en in samenwerking met de vzw ABBET – een aanbod aan maatregelen waarop de instellingen en hun personeelsleden een beroep kunnen doen.

Iriscare meet de werklast en problemen waarmee zijn instellingen dagelijks geconfronteerd worden. Het is dus erg belangrijk de Brusselse gezondheidswerkers de best mogelijke ondersteuning te bieden. Zij vormen immers de eerste lijn tijdens deze gezondheidscrisis.

Meer informatie

U vindt alle informatie in de omzendbrieven met betrekking tot coronavirus.

Contact

pers@iriscare.brussels