Famiris myIriscare Klachten

Centra voor dagverzorging (CDV)

Prijscontrole

In de centra voor dagverzorging worden ouderen opgevangen die volgens de Katz-evaluatieschaal behoren tot de afhankelijkheidscategorieën B, C of D. Het is een van de oudste meetinstrumenten voor afhankelijkheid. Ze beschrijft de activiteiten van het dagelijks leven: zich wassen, zich kleden, zich verplaatsen, eten, toiletbezoek, continentie.

Voor Iriscare dient de schaal als basis voor de financiering van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra (koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet-aangeboren hersenletsels, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009 en 9 maart 2014).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag geen enkel centrum voor dagverzorging in gebruik worden genomen of diensten aanbieden zonder voorafgaande toestemming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (ordonnantie van 24 april 2008identificatiefiche).

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten kan het Verenigd College een werkingssubsidie toekennen aan de centra voor dagverzorging (aanvraagformulier voor een facultatieve subsidie).

RaaS (RVT-as-a-Service)

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. U dient zich in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals “itsme“.