Famiris myIriscare Klachten

Kinderopvang

Waarover gaat het?

De bicommunautaire Brusselse kinderopvangvoorzieningen zijn sinds 1 juni 2019 verplicht om een vergunning te hebben voor de uitoefening van hun activiteiten. Iriscare zorgt voor de toepassing van de ordonnantie houdende de organisatie van kinderopvang en voor het toekennen van vergunningen aan bicommunautaire kinderopvangvoorzieningen in Brussel. Sinds 1 januari 2023 zorgt Iriscare ook voor de inspecties van de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Wat is het doel van deze ordonnantie?

Deze ordonnantie verplicht alle Brusselse kinderopvangvoorzieningen om een vergunning te hebben voor kinderopvang. Ze verplicht elke organisator van kinderopvang in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad om bij de start van de werking van kinderopvang en zolang er kinderopvang plaatsvindt een vergunning te hebben. Omdat elke beroepsmatige opvang van kinderen jonger dan drie jaar oud buiten het familiaal verband en tegen betaling als een kinderopvangvoorziening wordt beschouwd, heeft die ordonnantie zowel betrekking op de kinderdagverblijven als de onthaalouders.

Hoe een kwaliteitsvolle opvang verzekeren?

Iriscare is weliswaar bevoegd om te inspecteren en sluitingsbevelen te sturen naar niet-erkende kinderopvangvoorzieningen, maar heeft ook tot taak vergunningen af te geven aan Brusselse bicommunautaire voorzieningen die daarom verzoeken. Om deze vergunning te krijgen, moeten kinderopvangvoorzieningen voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van infrastructuur, pedagogisch beleid en veiligheid. Er zijn normen vastgelegd om de kwaliteit van de opvang te garanderen.

Hoe een klacht indienen?

Klachten over een bicommunautaire kinderopvangvoorziening (of een kinderopvangvoorziening die een andere taal hanteert) kunt u sturen naar Iriscare.