Famiris myIriscare Klachten

Centra – Autismespectrumstoornissen

Waarover gaat het?

Het gaat om centra waarmee Iriscare een overeenkomst heeft.

Deze centra bieden individuele multidisciplinaire beoordelingen en/of behandelingen, waarbij artsen, psychologen en maatschappelijk werkers betrokken zijn.

Die behandelingen hebben een beperkte duur. Ze kunnen enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Voor wie?

Deze centra zijn bedoeld voor kinderen, jongeren en/of volwassenen met symptomen van een autismespectrumstoornis (ASS) of bij wie een autismespectrumstoornis is vastgesteld.

Welke diensten worden aangeboden?

Het Referentiecentrum Autisme biedt verschillende diensten aan:

  • diagnose van een eventuele autismespectrumstoornis;
  • coördinatie van de behandeling van kinderen, jongeren en/of volwassenen met een vastgestelde autismespectrumstoornis.

De andere centra bieden de volgende diensten aan:

  • behandeling van kinderen met een vastgestelde autismespectrumstoornis. Die behandeling houdt in dat actief wordt samengewerkt met de omgeving (gezin, school, PMSC, enz.).

Deze diensten hebben verschillende doelstellingen:

  • de frequentie en intensiteit van de autismespectrumstoornis en het daarmee gepaard gaande lijden verminderen;
  • de ontwikkeling, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie van kinderen, jongeren en/of volwassenen bevorderen.

Welke centra zijn erkend door Iriscare?

Het centrum Nos Pilifs is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). Doelgroep: kinderen met een autismespectrumstoornis.

Pagodenlaan 212, 1020 Laken

02 268 03 71

www.centrenospilifs.be/

secretariat@centrenospilifs.be

Het centrum Parhélie biedt zorg en behandeling voor kinderen en adolescenten met ontwikkelings-, gedrags- of leerstoornissen als gevolg van autisme, psychose of ernstige neurose sinds de kindertijd.

Jacques Pasturlaan 45, 1180 Ukkel

02 373 82 10

De onderzoekseenheid Autisme van het UKZKF biedt zorg aan kinderen met vroegtijdige contact- en communicatiestoornissen. De opdrachten van het referentiecentrum richten zich op vier pijlers: diagnose, opvolging, onderzoek en opleiding van zorgverleners. Het gespecialiseerde diagnostische onderzoek omvat de observatie van het kind en de relatie met de ouders, een gestructureerd onderzoek met specifieke instrumenten voor autisme, een diepgaande ontwikkelingsanamnese, een logopedische, psychomotorische en/of intellectuele evaluatie, alsook bijkomende neurologische of genetische onderzoeken.
Vervolgens wordt samen met de ouders een geïndividualiseerd zorgproject ontwikkeld en krijgt het kind specifieke begeleiding op school en/of therapie met aangepaste opvolging en evaluatie op gezette tijden.
Het onderzoek is gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe screenings- en onderzoeksinstrumenten en op nieuwe zorgprogramma's.
Opleidingen voor zorgverleners worden georganiseerd op specifiek verzoek van de teamleden. De voorlichting aan gezinnen en het grote publiek gebeurt in nauwe samenwerking met andere referentiecentra en gespecialiseerde teams.

Jean Joseph Crocqlaan 15, 1020 Laken

02 477 33 11

www.huderf.be

info@huderf.be