Famiris myIriscare Klachten

Kinderbijslag in Brussel

Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag in België geregionaliseerd. Sinds 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020.

Elke regio is verantwoordelijk voor de kinderbijslag van haar specifieke regio.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de instelling van openbaar nut (ION), genaamd Iriscare, door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) aangesteld voor het uitwerken en toepassen van de nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling.

Woont u met uw gezin in Brussel?

Op 1 januari 2020 voerde Iriscare de nieuwe kinderbijslagregeling in voor kinderen die in Brussel gedomicilieerd zijn.  De kinderbijslag wordt uitbetaald door de gewestelijke fondsen. Famiris, het nieuwe publieke Brusselse fonds, nam de fakkel over van Famifed en biedt dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening. Je vindt de website van Famiris op www.famiris.brussels.

Is er een kindje op komst? Heb je een vraag over je recht op kinderbijslag? Neem alvast contact op met de experts van Famiris.

Wilt u meer weten over de kinderbijslag in de andere Belgische regio’s?