Famiris

Kinderbijslag in Brussel

Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag in België geregionaliseerd. Sinds 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020.

Elke regio is verantwoordelijk voor de kinderbijslag van haar specifieke regio.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de instelling van openbaar nut (ION), genaamd Iriscare, door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) aangesteld voor het uitwerken en toepassen van de nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling.

Woont u met uw gezin in Brussel?

Dit betekent de regionalisering concreet voor uw kinderbijslag:

  • Tot en met 31 december 2019 blijft FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, kinderbijslag in Brussel uitbetalen en beheren.
  • Vanaf 1 januari 2020 is Iriscare verantwoordelijk voor de nieuwe kinderbijslagregeling van alle kinderen met een woonplaats in Brussel. Het nieuwe publieke kinderbijslagfonds Famiris zal instaan voor de uitbetaling van kinderbijslag voor kinderen in Brussel. Famiris neemt dus de taak van FAMIFED over, maar waakt er over om dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening als FAMIFED te garanderen!  Ontdek de nieuwe website van Famiris via www.famiris.brussels!
  • Bent u zwanger en hebt u vragen over uw recht op kinderbijslag? U kan steeds terecht bij de Brusselse experten van FAMIFED (binnenkort Famiris).

Wilt u meer weten over de kinderbijslag in de andere Belgische regio’s?