Famiris myIriscare Klachten

Andere centra voor kinderen

Waarover gaat het?

Het gaat om revalidatiecentra waarmee Iriscare een overeenkomst heeft.

Deze centra bieden individuele multidisciplinaire beoordelingen en/of behandelingen, waarbij artsen, psychologen en maatschappelijk werkers betrokken zijn.

Die behandelingen hebben een beperkte duur. Ze kunnen enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Voor wie?

Deze centra zijn gericht op kinderen en/of jongeren met specifieke behoeften, zoals:

 • een verstoorde relatie tussen het jonge kind en zijn ouders;
 • leerstoornissen;
 • ontwikkelingsstoornissen;
 • gedragsstoornissen.

Iriscare sluit ook overeenkomsten met centra die instaan voor de behandeling (of diagnose) van kinderen, jongeren en/of volwassenen met:

Welke diensten worden aangeboden?

Er worden verschillende diensten aangeboden:

 • opname-, evaluatie- en overleggesprekken met het oog op een individueel en evoluerend therapeutisch project;
 • therapeutische activiteiten met het kind en zijn omgeving;
 • samenwerking met alle andere betrokken instanties (school, PMS-centrum, artsen, enz.).

Deze diensten hebben verschillende doelstellingen:

 • de frequentie en intensiteit van de stoornissen en het daarmee gepaard gaande lijden verminderen;
 • het ontstaan, de ontwikkeling en de consolidatie van een interactieve relatie tussen ouder en kind bevorderen;
 • relaties en socialisatie creëren of herstellen;
 • de de-institutionalisering en integratie in ambulante circuits, scholen en de maatschappij bevorderen;
 • jongeren en hun omgeving helpen opnieuw zelfvertrouwen te krijgen.

Welke centra zijn erkend door Iriscare?

La Lice is een intermédiaire, ambulante structuur voor jonge kinderen die bij hun inschrijving 0 tot 3 jaar zijn. In het centrum worden stoornissen in de vroege relatie tussen de baby of het jonge kind en de ouders behandeld. Het centrum stelt een multidisciplinair therapeutisch project voor in samenwerking met het medisch-psychosociaal netwerk voor maximaal drie jaar. Het therapeutisch aanbod wordt aangepast aan de situatie van het kind (diensten in de lokalen van La Lice, specifieke workshops over de eerste kinderjaren enz.).

Waversesteenweg 520, 1040 Etterbeek

02 646 73 24

lalice@apsyucl.be

Les Blés d'Or is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) waaraan een school voor buitengewoon onderwijs is verbonden. Dit centrum biedt plaats aan 50 kinderen van 6 tot 14 jaar met een normale intelligentie maar ernstige ontwikkelingsstoornissen met leermoeilijkheden en grote psycho-emotionele problemen tot gevolg.
De instelling biedt deze kinderen specifieke zorg aan zodat ze binnen de gepaste termijn kunnen re-integreren op school en in de maatschappij.

Dieweg 57, 1180 Ukkel

02 374 62 46

www.lesblesdor.be/fr/accueil

blesdor57@gmail.com

Het centrum Parhélie biedt zorg en behandeling voor kinderen en adolescenten met ontwikkelings-, gedrags- of leerstoornissen als gevolg van autisme, psychose of ernstige neurose sinds de kindertijd.

Jacques Pasturlaan 45, 1180 Ukkel

02 373 82 10