Famiris

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Wat is een psychiatrisch verzorgingstehuis?

Een psychiatrisch verzorgingstehuis is een tehuis voor volwassenen met gestabiliseerde chronische psychische problemen of personen met een mentale beperking. De duur van het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis hangt af van de te ontwikkelen vaardigheden die de persoonnodig heeft om opnieuw zelfredzaam te kunnen zijn.

Wie kan er terecht?

Een psychiatrisch verzorgingstehuis is bedoeld voor twee categorieën van begunstigden:

  • personen met gestabiliseerde chronische psychische en psychiatrische moeilijkheden voor wie zorg in een psychiatrisch ziekenhuis niet langer nodig is;
  • personen met een mentale beperking.

Wat zijn de doelstellingen van een PVT?

Net zoals de initiatieven voor beschut wonen zijn de psychiatrische verzorgingstehuizen bedoeld om de patiënt toe te laten zich sociaal te re-integrerenen een grotere zelfredzaamheid te bekomen. Het grote verschil tussen psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen schuilt in de intensiviteit van de begeleiding aan de patiënten. In een psychiatrisch verzorgingstehuis is er vaker een multidisciplinaire omkadering aanwezig dan bij initiatieven voor beschut wonen.

De bewoners verblijven in een individuele of tweepersoonskamer en kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes. Hun zelfredzaamheid en hun herstel worden gestimuleerd door de organisatie van diverse activiteiten: logopedie, ergotherapie, huishoudelijke activiteiten, reizen en culturele uitstappen, evenementen, sport, animaties, creatieve workshops, therapeutische groepen, enz.

Meer informatie?

Hieronder vindt u een lijst van de psychiatrische verzorgingstehuizen in Brussel. Iriscare is bevoegd voor de financiering van de Psychiatrische verzorgingstehuizen, (terwijl de Diensten van het Verenigd College (COCOM), bevoegd blijven inzake normering en erkenning). U vindt er een korte beschrijving van de tehuizen, hun adres- en contactgegevens en een link naar hun website waar u meer informatie terugvindt (opnamevoorwaarden, beschikbare plaatsen, beschrijving en specifieke kenmerken van de begeleiding enz.).

Het psychiatrisch verzorgingstehuis vangt personen op die doorgaans lijden aan meervoudige en complexe psychiatrische problemen, waarbij het psychologische lijden gepaard gaat met gedrags- en sociale moeilijkheden. Dit PVT biedt hoogwaardige multidisciplinaire zorg aan in een therapeutische setting die omschreven kan worden als "waardig behandelen".

Luzernestraat 7, 1030 Brussel

02 742 90 94

info@chjt.be

Het psychiatrisch verzorgingstehuis vangt personen op die doorgaans lijden aan meervoudige en complexe psychiatrische problemen, waarbij het psychologische lijden gepaard gaat met gedrags- en sociale moeilijkheden. Dit PVT biedt hoogwaardige multidisciplinaire zorg aan in een therapeutische setting die omschreven kan worden als "waardig behandelen".

Gentsesteenweg 1046, 1082 Sint-Agatha-Berchem

02 467 03 99

info@chjt.be

Sanatia is een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en stelt zich voor als een woon- en zorgplek in hartje Brussel. Elke bewoner wordt in zijn persoonlijke, psychiatrische en somatische ontwikkeling in het dagelijkse leven begeleid en opgevolgd.
Tijdens het verblijf in het PVT krijgt hij de nodige tijd om zijn plaats te vinden, afstand te nemen van zijn leven, contacten aan te knopen, zijn weg in de instelling te vinden, na te denken over zijn toekomst en een eventueel vertrekproject op te stellen.

Collegestraat 45, 1050 Brussel

02 645 00 50

www.sanatia.be/index.php?page=ontvangst

Opvang en huisvesting van psychiatrische patiënten - Doorverwijzing en begeleiding van de bewoners: sport- en vrijetijdsvoorzieningen (salon met tv, twee terrassen en een tuin, gymzaal en een ergotherapeutische ruimte, uitstapjes met de wagen van de vereniging).

Zeypstraat 35, 1083 Brussel

02 421 81 20

info@pvtthuis.be