Famiris myIriscare Klachten

Initiatieven voor beschut wonen

Waarover gaat het?

Initiatieven voor beschut wonen of IBW’s zijn leefomgevingen waar volwassenen die door psychiatrische problemen moeilijk zelfstandig kunnen wonen, worden begeleid.

Vivalis van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn bevoegd voor de normen en de erkenning van de IBW’s.

Welke rol speelt Iriscare?

Iriscare financiert de IBW’s via de Brusselse verzekeringsinstellingen.