Famiris myIriscare Klachten

Psychosociale revalidatiecentra

Waarover gaat het?

Het gaat om dagcentra of verblijfscentra waarmee Iriscare een overeenkomst heeft.

Deze centra bieden individuele multidisciplinaire beoordelingen en/of behandelingen, waarbij artsen, psychologen en maatschappelijk werkers betrokken zijn.

Die behandelingen hebben een beperkte duur. Ze kunnen enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Voor wie?

Deze centra richten zich tot volwassenen met psychologische, maatschappelijke of emotionele problemen waar ze in hun dagelijks leven onder lijden.

Welke diensten worden aangeboden?

Iriscare sluit overeenkomsten met verschillende centra die, afhankelijk van hun kenmerken, meerdere diensten aanbieden:

  • multidisciplinaire en psychotherapeutische opvang in een dagcentrum/gemeenschappelijke leefomgeving;
  • hulp bij maatschappelijke integratie;
  • psychotherapeutisch nachtcentrum;
  • workshops in verband met het dagelijks leven;
  • artistieke workshops en workshops in verband met het lichaam;
  • praatgroepen.

Deze diensten hebben verschillende doelstellingen:

  • de frequentie en intensiteit van de problemen en het daarmee gepaard gaande lijden verminderen;
  • de ontwikkeling, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie van kinderen, jongeren en/of volwassenen bevorderen.

Welke dagcentra zijn erkend door Iriscare?

Het Initiatief Antonin Artaud biedt in het centrum van Brussel een aantal individuele beschutte wooneenheden aan volwassenen die wegens psychiatrische moeilijkheden ondersteund willen worden in hun ervaring van zelfstandig wonen.

Grootgodshuisstraat 10, 1000 Brussel

02 218 31 32

www.clubantoninartaud.be/

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Eugène Ysayelaan 89, 1070 Anderlecht

02 52940 70

equipe.be

Imago@equipe .be

Le Canevas is een therapeutisch dagcentrum, dat optreedt als een therapeutisch huis in het stadscentrum. Ze bieden er een gestructureerde en stimulerende omgeving aan, in een leefkader van gemeenschappelijke aard en geïntegreerd in het sociaal netwerk. Behandeling van volgende problemen: psychosociaal.

Collegestraat 55, 1050 Elsene

02 645 00 70

www.sanatia.be/index.php?page=centre-de-jour

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Veeweydestraat 60, 1070 Anderlecht

02 523 49 47

equipe.be

Code@equipe.be

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Veeweydestraat 60, 1070 Anderlecht

02 523 37 68

equipe.be

Crit@equipe.be

Le Gué helpt volwassenen om weer voet aan de grond te krijgen in hun leven wanneer ze door hun psychologisch lijden het risico lopen om buiten de samenleving te vallen of al van de maatschappij geïsoleerd zijn geraakt. De vereniging wil voor hen een tijdelijke plek creëren waar ze in een tussenperiode de nodige hulp, opleiding en bemiddeling onder één dak kunnen vinden. De psychosociale revalidatie wordt opgebouwd en evolueert in een gemeenschappelijke leefomgeving met activiteiten en vriendschappelijke relaties, met respect voor zichzelf en de anderen.
De activiteiten richten zich onder andere op het (her)ontdekken van zichzelf, het lichaam en de eigen vaardigheden...

Roodebeeksteenweg 300, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

02 770 53 97

www.guidesocial.be/le.gue/

Wolvendael is een therapeutische gemeenschap die plaats biedt aan een vijftiental volwassenen met psychiatrische moeilijkheden.
De bewoners bevinden zich in een overgangsfase tussen een crisismoment en het herstelmoment, van psychosociale re-integratie.
Wolvendael biedt psychologische en sociale begeleiding in een gemeenschappelijke leefomgeving aan, met respect voor ieder individu.

Evenaarsstraat 22-24, 1180 Ukkel

02 374 31 93

www.lewolvendael.org/

stephanie.malchair@wolvendael.eu

Het Psychotherapeutisch dagcentrum biedt een tussentijdse structuur aan tussen een ziekenhuisopname en een ambulante behandeling. Het is een revalidatiecentrum dat ondersteuning biedt op twee vlakken: zowel op het vlak van lijden en verlangen als dat van sociale re-integratie. De instelling dient ter ondersteuning van de patiënten. Er worden verschillende gespreksmomenten georganiseerd: groepssessies, individuele gesprekken en gezinsgesprekken.
De bewoners worden ook actief betrokken via diverse activiteiten (workshops en gemeenschapsleven) en ze worden begeleid bij hun sociale stappen vanuit de idee dat ze niet noodzakelijk eerst aan het innerlijke moeten werken voordat ze naar de buitenwereld toe handelen.

Roodebeeklaan 273, 1020 Brussel

02 736 90 86

www.wops-asbl.be/-Psychotherapeutisch-dagcentrum-74-?lang=nl

cpj@wops-asbl.be

Welke verblijfscentra zijn erkend door Iriscare?

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Munthofstraat 71, 1060 Sint-Gillis

02 534 71 70

equipe.be/

Lapiece@equipe.be

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Veeweydestraat 83, 1070 Anderlecht

02 521 02 44

equipe.be

Foyer@equipe.be

Het Psychotherapeutisch nachtcentrum is een residentieel psychosociaal en therapeutisch revalidatiecentrum voor volwassenen die psychische of relationele moeilijkheden ondervinden. Het doel van een verblijf is om de draad weer op te pikken, het sociale leven weer in handen te nemen en niet meer van de realiteit weg te vluchten. Het centrum biedt voornamelijk ondersteuning aan in een gemeenschappelijke leefomgeving na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Daarnaast wordt overdag nog op bepaalde tijdstippen in onthaal en begeleiding voorzien.

De bewoners hebben overdag een activiteit buiten het Wops nachtcentrum (werk, vrijwilligerswerk, opleiding, workshop, club of bezigheidscentrum).

Houba de Strooperlaan 59, 1030 Brussel

02 474 30 40

www.wops-asbl.be/-Psychotherapeutisch-dagcentrum

cpn@wops-asbl.be