Famiris myIriscare Klachten

Kinderbijslag: Vanaf november nieuwe voorwaarde sociale toeslagen

Op 1 november gaat in Brussel een nieuwe regel in die de toekenning van de sociale toeslagen voor de kinderbijslag aanpast. Bij het toekennen van de sociale toeslagen zal vanaf dan ook het kadastraal inkomen (KI) van de gezinnen in rekening gebracht worden. De bedoeling van deze maatregel is om de sociale toeslagen specifiek toe te kennen aan die gezinnen die ze het meest nodig hebben.

Het recht op sociale toeslagen zal in Brussel afhangen van het kadastraal inkomen. Gezinnen die een totaal kadastraal inkomen hebben van meer dan 2.000 euro, zullen geen sociale toeslagen meer krijgen. De berekening gebeurt op basis van het niet-geïndexeerd KI van de eigendommen van alle gezinsleden (onder bepaalde voorwaarden).

Die bijkomende voorwaarde moet ervoor zorgen dat de toekenning van sociale toeslagen beter gericht wordt op de gezinnen die ze het meest nodig hebben. Die maatregel zal geen invloed hebben op de basiskinderbijslag, maar alleen op de sociale toeslagen.

Wat zijn sociale toeslagen?

Bovenop de basiskinderbijslag hebben sommige gezinnen recht op sociale toeslagen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die toeslagen zijn met name gebaseerd op de samenstelling en het jaarinkomen van het gezin. Het bedrag van een sociale toeslag is afhankelijk van het belastbare jaarinkomen van het gezin (naargelang het minder dan 37.126,55 of 53.893,39 euro bedraagt – bedragen vanaf 1 januari 2023) en de leeftijd van de rechtgevende kinderen, maar ook van de gezinsgrootte. Als het belastbare bruto-inkomen van het gezin lager is dan 37.126,55 euro, kan er een bijkomende sociale correctie toegepast worden voor eenoudergezinnen. De voorwaarde van het kadastraal inkomen wordt dus toegevoegd aan deze huidige voorwaarden. Een volledig overzicht van de bedragen staat op https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/gezinnen-met-kinderen/kinderbijslagfondsen/historiek-van-de-bedragen/

“Om ons stelsel van kinderbijslag rechtvaardiger te maken, zal het recht op sociale toeslagen op de kinderbijslag in het Brussels gewest afgeschaft worden voor gezinnen die een kadastraal inkomen hebben van meer dan 2.000 euro, alle eigendommen samengeteld. Op die manier kunnen we de sociale toelagen beter afstemmen op de gezinnen die ze het best kunnen gebruiken”, zegt minister Sven Gatz. 

“De kinderbijslag helpt bij de strijd tegen kinderarmoede. Door onze gegevens te verfijnen, kunnen we de gezinnen die het meeste hulp nodig hebben, beter helpen,” verklaart Bernard Clerfayt.

Meer info
pers@iriscare.brussels